Javni konkus

08.03.2023. - Referent informisanja
Na osnovu člana 43. Statuta ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, Nadzorni odbor ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora - predsjednika Uprave ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa koji možete preuzeti ovdje.


Podijeli: