Notice: Undefined offset: 0 in /home/ussumeba/public_html/vijesti.php on line 24

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

03.11.2023. - Referent informisanja
Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, člana 20a stav(1) i (2) Zakona o radu FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 26/15 i 89/18),člana 13. Pravilnika o radu ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj:021-2750-1/23 od 31.10.2023. godine ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme koji možete preuzeti ovdje.

Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, člana 13 i 23 Pravilnika o radu ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj: 01-2733-1/23 od 31.10.2023. godine ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje Javni oglas za priem pripravnika koji možete preuzeti ovdje.

Podijeli: