Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

09.06.2021. - Referent informisanja
Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, člana 20a stav (1) i (2) Zakona o radu FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 26/16 i 89/18), člana 13. Pravilnika o radu ŠPD "Unsko-sanke šume" d.o.o. Bosanska Krupa, Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj:021-1610-1/21 od 01.06.2021. godine i Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj: 021-1610-2/21 od 08.06.2021. godine, ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme koji možete u potpunosti preuzezi ovdje.


Podijeli: