LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

13.04.2021. - Referent informisanja

Na osnovu člana8.,9.,10.i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zaplkeenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa 12.04..2021., Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.
Podijeli: