LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

10.09.2021. - Referent informisanja

Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSNKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2018. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga  ŠPD „UNSKO-SANSNKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 10.09.2021. godine, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.
Podijeli: