LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

22.11.0202. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanje (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2021. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 22.11.2021., komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.


Podijeli: