Upravnik Podružnice „GMO“ Bosanski Petrovac Esad Družić ispraćen u penziju

07.06.2021. - Referent informisanja
Početkom juna ove godine, rukovodioci i zaposlenici ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, ispratili su u zasluženu mirovinu dugogodišnjeg upravnika Podružnice „Građenje, mehanizacija i održavanje“ Bosanski Petrovac Esada Družića.  Esad Družić rođen je 1956. godine u Bosanskom Petrovcu gdje završio osnovnu i srednju školu nakon čega je u Zagrebu upisao Fakultet prometnih znanosti, smjer cestovni saobraćaj. Studij je okončao 1979. godine stekavši stručno zvanje inžinjera cestovnog saobraćaja. Neposredno po završetku studija zaposlio se u preduzeću ŠIPAD ''OŠTRELJ''  OOUR ''Autotransport '' Bosanski Petrovac na radno mjesto šefa saobraćaja. U istom preduzeću je obavljao jedno vrijeme i dužnost direktora. 

Po izbijanju agresije na BiH  kao izbjeglica odlazi sa porodicom u Travnik gdje se krajem 1993. godine priključuje 7. Korpusu ABIH. Po završetku rata 1996. godine počinje raditi u preduzeću ŠIP ,, OŠTRELJ'' Bosanski Petrovac kao pomoćnik direktora za transport i građenje.

Poslje razdvajanja ŠIP ''OŠTRELJ'' na DIP ''OŠTRELJ''  i JP za šumarstvo '' Osječenica'' Bosanski Petrovac,  od 1998 – 2000. godine obavlja dužnost direktora JP za šumarstvo ''Osječenica'' Bosanski Petrovac .  Formiranjem  JP '' Unsko - sanske šume ''  2000. godine, nastavlja dalju karijeru u ovom preduzeću kao pravnik Podružnice Građenja,mehanizacije i održavanja '' Bosanski Petrovac gdje ostaje sve do svog penzionisanja.  Esada Družića krase mnoge pozitivne osobine od  kojih  se posebno izdvajaju njegova stručnost, radinost i srdačnost. Iza sebe ostavio je funkcionalnu i dobro uređenu podružnicu, koja je nastala kao rezultat njegovog višegodišnjeg savjesnog rada. Našem Esadu želimo da penzionerske dane provodi u dobrom zdravlju i raspoloženju u blizini onih koji su mu najdraži.
Sretno kolega!  
Podijeli: