VRSTA DRVETA : jela/smrča

MATERIJAL OD KOG JE IZRAĐEN: zrakom sušeno drvo , puno drvo

TIP OBRADE MATERIJALA: mehanička obrada

HEMISKA ZAŠTITA : uljni firnes

DIMENZIJE :

–        MALA : 50X70X60

–        SREDNJA :70X90X70

–        VELIKA : 90X60X110