zajedno protiv bespravne sječe šuma

Napisano od strane

zajedno protiv bespravne sječe šuma U cilju efikasnije zaštite šuma na području Unsko-sanskog kantona od bespravne sječe i ostalih oblika ilegalnih aktivnosti, predstavnici ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, zajedno sa predstavnicima Kantonalne uprave za šumarstvo USK-a održali su nekoliko sastanaka. Sastancima su prisustvovali i predstavnici MUP-a USK te kantonalni šumarski inspektori. Na posljednja dva sastanka održana 23. i 30 novembra u Bosanskoj Krupi i Cazinu, predstavnic ŠPD-a i kantonalne uprave za šumarstvo najavili su odlučnu borbu protiv ilegelne sječe šume, a u vezi s tim doneseno je i nekoliko zaključaka.
U cilju efikasnije zaštite šuma na području Unsko-sanskog kantona od bespravne sječe i ostalih oblika ilegalnih aktivnosti, predstavnici ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, zajedno sa predstavnicima Kantonalne uprave za šumarstvo USK-a održali su nekoliko sastanaka. Sastancima su prisustvovali i predstavnici MUP-a USK te kantonalni šumarski inspektori. Na posljednja dva sastanka održana 23. i 30 novembra u Bosanskoj Krupi i Cazinu, predstavnic ŠPD-a i kantonalne uprave za šumarstvo najavili su odlučnu borbu protiv ilegelne sječe šume, a u vezi s tim doneseno je i nekoliko zaključaka.

Tako je dogovoreno da u slučaju otkrivanja počinitelja nezakonitih aktivnosti, čuvari šuma, pored drvnih sortimenata, od šumokradica izuzimaju i sredstva kojim su počinjene šumske krađe (vozila i pile) sve do okončanja sudskog postupka protiv njih. U cilju boljeg osposobljavanja čuvara šuma za rad na terenu, u narednom periodu počeće se sa održavanjem obuka za čuvare šuma. Obaveza direktora Kantonalne uprava za šumarstvo USK-a Bosanski Petrovac je da organizuje obuku koja će se realizirati uz pomoć ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa.

Predstavnici ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa i Kantonalne uprave za šumarstvo USK-a Bosanski Petrovac, usaglasili su se da se zaplijenjeni drvni sortimenti ne smiju prodavati počiniteljima šumskih šteta (krađa). Prisutni su se također usaglasili da je moguće vršiti licitaciju zaplijenjenih drvnih sortimenata van radnog vremena, kako bi se oduzela bespravno posječena drvna masa. Čuvari šuma zaduženi su da usko sarađuju sa predstavnicima ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, kako bi spriječili bespravne sječe i zaštitu šuma podigli na viši nivo. Intenzivnu saradnju čuvari šuma i šefovi odsjeka treba da ostvare sa tehničkim kontrolorima i poslovođama uzgoja ŠPD-a.

Zajednički stav svih prisutnih bio je da rukovodioci Kantonalne uprave za šumarstvo USK-a Bosanski Petrovac moraju da poduzmu sve neophodne mjere kako bi čuvare šuma primorali da većinu svog radnog vremena provode na terenu u šumi. Čuvarima šuma naglašeno je das u dužni da striktno poštuju odredbe Zakona o šumama. U slučaju da se za duži vremenski period ne otkriju počinitelji šumskih šteta, bespravno posječena drvna masa naplaćivaće se od čuvara šuma. Učesnici sastanka naglasili su da se na naredne sastanke ovakvog tipa obavezno pozivaju predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a kao i predstavnici Tužilaštva USK-a. Jedan od zaključaka ocvog sastanka bio je da se rukovodioci Kantonalne uprave za šumarstvo USK-a Bosanski Petrovac obavežu, da u oviru zakonskih propisa, pronađu adekvatan način realizacije drvne mase u privatnim šumama a po zahtjevima vlasnika, kao i da čuvari šuma blagovremeno obavještavaju predstavnike policije o nezakonitim radnjama u šumama, i počiniocima pomenutih radnji.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.