Završena prva „Šumarijada F BiH“

Napisano od strane

Završena prva „Šumarijada F BiH“ <br />” />U subotu 30.08.2008. godine u Sanskom Mostu završena je prva „Šumarijada F BiH“ , koja je će ostati zapamćena po dobroj organizaciji i vedroj takmičarskoj atmosferi. Ovoj manifestaciji prisustvovali su predstavnici svih šumsko-privrednih društava iz Federacije BiH, kao i Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Više od 300 učesnika, brojnim gledaocima pokazalo je svoje vještine u šumarskim i sportskim disciplinama. U pet šumarskih disciplina: sklapanju motorne pile, kombinovanom rezu, preciznom prerezivanju, kresanju grana i usmjerenom obaranju stabla, najviše bodova osvojio je Mujo Mekić iz ŠPD “Srednjobosanske šume”, koji je kao nagradu odnio zlatnu medalji i motornu pilu. Za ekipnog pobjednika u šumarskim disciplinama proglašeno je ŠPD “Srednjobosanske šume” kojem je ujedno pripala i čast da bude domaćin sljedeće šumarijade F BiH, drugo mjesto pripalo je ŠPD “Zeničko-dobojskog kantona” i treće mjesto zauzelo je ŠPD “Tuzlanskog kantona”.<br />
U subotu 30.08.2008. godine u Sanskom Mostu završena je prva „Šumarijada F BiH“ , koja je će ostati zapamćena po dobroj organizaciji i vedroj takmičarskoj atmosferi. Ovoj manifestaciji prisustvovali su predstavnici svih šumsko-privrednih društava iz Federacije BiH, kao i Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Više od 300 učesnika, brojnim gledaocima pokazalo je svoje vještine u šumarskim i sportskim disciplinama. U pet šumarskih disciplina: sklapanju motorne pile, kombinovanom rezu, preciznom prerezivanju, kresanju grana i usmjerenom obaranju stabla, najviše bodova osvojio je Mujo Mekić iz ŠPD “Srednjobosanske šume”, koji je kao nagradu odnio zlatnu medalji i motornu pilu. Za ekipnog pobjednika u šumarskim disciplinama proglašeno je ŠPD “Srednjobosanske šume” kojem je ujedno pripala i čast da bude domaćin sljedeće šumarijade F BiH, drugo mjesto pripalo je ŠPD “Zeničko-dobojskog kantona” i treće mjesto zauzelo je ŠPD “Tuzlanskog kantona”. <br />
U nastavku teksta donosimo kompletne rezultate prve “Šumarijade F BiH”:</p>
<p>Sportske discipline</p>
<p>I Bacanje kugle <br />
1.	Frano Cvitić ŠPD “Srednjobosanske šume” (ŠPD “SBŠ”) Zlatna medalja <br />
2.	Armin Hujić ŠPD “Unsko-sanske šume” (ŠPD “USŠ”) Srebrena medalja <br />
3.	Jasmin Tokača ŠPD “Sarajevo šume”  Bronzana medalja </p>
<p>II Trčanje na 800 m (muškarci)<br />
1.	 Rusmir Dizdarević ŠPD “Unsko-sanske šume” Zlatna medalja <br />
2.	Mladen Sušilović ŠPD “Herceg-bosanske šume” Srebrena medalja <br />
3.	Nečko Mervanović ŠPD “Šume Zeničko-dobojskog kantona” Bronzana medalja </p>
<p>III Trčanje na 100 m (muškarci)<br />
1.	Bajro Spahić ŠPD “Sarajevo šume”  Zlatna medalja <br />
2.	Blaženko Maleta ŠPD “Herceg-bosanske šume” Srebrena medalja <br />
3.	Galib Mahmutović ŠPD “Šume Tuzlanskog kantona” Bronzana medalja</p>
<p>IV Trčanje na 100 m (žene)<br />
1.	Martina Šarić ŠPD “Herceg-bosanske šume” Zlatna medalja <br />
2.	Emina Spahić ŠPD “Unsko-sanske šume”  Srebrena medalja <br />
3.	Mediha Paprikić  ŠPD “Šume Tuzlanskog kantona” Bronzana medalja</p>
<p>V  Skok u dalj <br />
1.	Mirsad Redžović ŠPD “Šume Bosansko-podrinjskog kantona” Zlatna medalja <br />
2.	Šaban Ibrišimović ŠPD “Šume Zeničko-dobojskog kantona” Srebrena medalja <br /> <br />
3.	Ivan Damjanović ŠPD “Herceg-bosanske šume” Bronzana medalja</p>
<p>VI Obaranje sa grede <br />
1.	Nermin Sadiković ŠPD “Šume Zeničko-dobojskog kantona” Zlatna medalja <br />
2.	Edhem Kerkez ŠPD “Unsko-sanske šume” Srebrena medalja <br />
3.	Filip Eranić ŠPD “Herceg-bosanske šume” Bronzana medalja</p>
<p>VII Vožnja mopedom <br />
1.	Muhamed Omanović ŠPD “Unsko-sanske šume” Zlatna medalja <br />
2.	Nermin Sadiković ŠPD “Šume Zeničko-dobojskog kantona” Srebrena medalja <br />
3.	Esad Tatarević ŠPD “Unsko-sanske šume” Bronzana medalja</p>
<p>VIII Gađanje vazdušnom puškom (žene)<br />
1.	Ankica Kumšić ŠPD “Srednjobosanske šume” Zlatna medalja <br />
2.	Ilma Ahmetagić ŠPD “Šume Tuzlanskog kantona” Srebrena medalja <br />
3.	Aida Ožegović ŠPD “Sarajevo šume”  Bronzana medalja</p>
<p>IX Mali nogomet <br />
1.	ŠPD “Sarajevo šume”  Zlatna medalja <br />
2.	ŠPD “Srednjobosanske šume” Srebrena medalja <br />
3.	ŠPD “Šume Zeničko-dobojskog kantona” Bronzana medalja</p>
<p>X Odbojka (žene)<br />
1.	ŠPD “Sarajevo šume”  Zlatna medalja <br />
2.	ŠPD “Šume Bosansko-podrinjskog kantona”  Srebrena medalja <br />
3.	ŠPD “Unsko-sanske šume” Bronzana medalja</p>
<p>XI Potezanje konopca <br />
1.	ŠPD “Herceg-bosanske šume” Zlatna medalja <br />
2.	ŠPD “Šume Zeničko-dobojskog kantona” Srebrena medalja <br />
3.	ŠPD “Unsko-sanske šume” Bronzana medalja </p>
<p>Šumarske discipline</p>
<p>I  Presjecanje sjekirom<br />
1.	Meho Nezić ŠPD “Unsko-sanske šume”  Zlatna medalja <br />
2.	Nihad Mustafica ŠPD “Srednjobosanske šume” Srebrena medalja </p>
<p>II Presjecanje dvoručnom pilom <br />
1.	Ahmet Rekić i Samir Arnautović ŠPD “Unsko-sanske šume” Zlatna medalja <br />
2.	Dalibor Pendić i Slađan Pendić ŠPD “Šume Zeničko-dobojskog kantona” Srebrena medalja <br />
3.	Filip Granić i Miro Čadeta ŠPD “Herceg-bosanske šume” Bronzana medalja</p>
<p>III Modeliranje motornom pilom <br />
1.	Husein Mamukić ŠPD “Unsko-sanske šume” Zlatna medalja <br />
2.	Nijaz Palić ŠPD “Unsko-sanske šume” Srebrena medalja <br />
3.	Nihad Mustafica ŠPD “Srednjobosanske šume” Bronzana medalja</p>
<p>IV Utovar, prenos i istovar drveta samaraškim konjima </p>
<p>1.	ZUD “Korkarić” Sanski Most </p>
<p>Sjekači</p>
<p>Pojedinačno <br />
1.	 Mujo Mekić ŠPD “Srednjobosanske šume” Zlatna medalja i motorna pila <br />
2.	 Fikret Čučuković ŠPD “Šume Zeničko-dobojskog kantona” Srebrena medalja i sjekačko odijelo <br />
3.	 Ibrahim Bjelogradlija ŠPD “Srednjobosanske šume” Bronzana medalja i mač i lanac</p>
<p>Ekipno <br />
1.	ŠPD “Srednjobosanske šume”          Pehar <br />
2.	ŠPD “Šume Zeničko-dobojskog kantona”  Pehar <br />
3.	ŠPD “Šume Tuzlanskog kantona”        Pehar</p>
<p>Sveukupni pobjednik je ekipa ŠPD “Srednjobosanske šume” kojoj je dodijeljen prelazni pehar<br />
Pehar za fer plej po odluci Organizacionog odbora “Šumarijade F BiH” dodijeljen je ekipi ŠPD “Šume Bosansko-podrinjskog kantona”.<br />
 Za doprinos u organizaciji prve “Šumarijade F BiH” Organizacioni odbor je odlučio da dodijeli zahvalnice sljedećim firmama i institucijama:<br />
1.	“Husqvarna”- generalni sponzor <br />
2.	“Grube “ d.o.o Sarajevo- sponzor <br />
3.	Načelnik općine Sanski Most <br />
4.	Prva osnovna škola Sanski Most</p>
            
                        
            <div class=

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.