Zbog koronavirusa prekinut rad sa strankama

Napisano od strane

Zbog zabrinjavaju?eg stanja izazvanog pandemijom koronavirusa u Bosni i Hercegovini kao i zemljama regiona, Uprava ŠPD Unsko-sanske šume d.o.o Bosanska Krupa, na sjednici održanoj u srijedu 18. marta 2020. godine donijela je odluku da, u cilju zaštite zaposlenika, kao i sprije?avanju širenja opasne bolesti, privremeno prekine rad sa strankama. Tekst zaključka prenosimo u cjelosti:

Privremeno se prekida rad sa strankama u svim organizacionim jedinicima ŠPD-a osim u službenim prostorijama protokola Direkcije ŠPD-a i blagajne po podružnicama/Pogon gdje će se rad sa strankama obavljati od 800 do 1100 sati uz maksimalno  poduzimanje mjera predostrožnosti i korištenje preporučenih sredstava zaštite (maske, rukavice, dezinfekcijska sredstva i sl.).

            Ovaj Zaključak ostaje na snazi sve dok Uprava ŠPD-a isti pismeno ne stavi van snage ili izmijeni.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.