Š umarijada F BiH 4. i 5. septembra

Napisano od strane

Takmičenje šumara i djelatnika  šumarstva u šumarskim i sportskim disciplinama pod nazivom Šumarijada federacije BiH održaće se na Bjelašnici  4. I 5. Septembra 2015. godine, a organizacija ove manifestacije povjerena je KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo. U organizaciju šumarijade bit će uključeno i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (Kantonalna uprava za šumarstvo) i Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara F BiH UŠIT.   

Odluka o organizaciji IV Federalne šumarijade donesena je  na sastanku direktora svih ŠPD/ŠGD Federacije BiH 02.07.2015. godine kada je imenovan i Organizacioni odbor IV Šumarijade.

Kao i prethodnih godina i ovaj put učešće na IV Federalnoj šumarijadi uzeće i zaposlenici ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Takmičenja u šumarskim i sportskim disciplinama uzeće 34 učesnika i četvorica sudija, dok će sveukupan broj učesnika šumarijade iz Unsko-sanskih šuma iznositi oko 60 učesnika.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.