Š umarska kućica na radilištu Tuban

Napisano od strane

Na jednoj od ranijih sjednica Uprave ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa donijet je zaključak da se na radilištima u kojima nema čvrstih objekata postave  montažne kućice manjih dimenzija u koje bi se,  u slučaju vremenskih nepogoda,  moglo skloniti terensko osoblje.  Jedna od takvih kućica postavljena je 28. oktobra ove godine na radilištu Turske vode u rejonu Tubana.  

Drvena kućica površine 7 m2 sa malom natkrivenom terasom napravljena je Šumarskoj radionici ŠPD-a, a potom transportovana i postavljena u  radilištu Tuban.

Sve radove vezane za izgradnju i postavljanje kućice izvršili su zaposlenici Sektora za ekologiju i zaštitne šume koji djeluje pri ŠPD-u.  Šumarska kućica u Tubanu samo je jedna od pet kućica koje su predviđene da se urade i postave po radilištima ŠPD-a kako bi terensko osoblje moglo da se zaštiti od vremenskih nepogoda.  

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.