Š umsko-privredno društvo u opširnoj akciji sanacije četinarskih šuma pogođenih sušenjem

Napisano od strane

Problem sušenja četinarskih šuma, usljed prenamnoženja potkornjaka, na području kojim  gospodari ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa , u posljednje vrijeme postaje sve izraženiji. Posebno je zabrinjavajuće stanje na području općine Bosanski Petrovac , gdje je primjetno masovno sušenje četinarskih šuma u rejonu Bravskog , Roginovca i Crnog vrha.  O ovom problemu, kao i o poduzetim mjerama i aktivnostima, upoznati su i članovi Nadzornog odbora ŠPD-a koji su u petak 25. maja 2018. godine, nakon održane sjednice  u Bosanskom Petrovcu izišli su na lice mjesta kako bi se uvjerili u ozbiljnost problema. Nakon izvršenog uvida, članovi Nadzornog odbora izrazili su svoju zabrinutost obimom sušenja četinarskih šuma, ali i zadovoljstvo aktivnostima koje je menadžment Preduzeća poduzeo s ciljem prevazilaženja ovog gorućeg problema.

ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa kontinuirano prati zdravstveno stanje šuma na terenu i poduzima odgovarajuće mjere. Kako bi se suzbila invazija potkornjaka i dalje sušenje šuma, trenutno se samo u  Podružnici “Šumarija” Bosanski Petrovac,  provodi sanitarna sječa u dvanaest odjela . Ovako opsežna akcija, do danas nikad nije provedena u Unsko-sanskim šumama. U mjere koje ŠPD provodi u borbi protiv potkornjaka spada i postavljenje feromonskih klopki kojih je na nivou preduzeća postavljeno preko 500.   Samo  na području ŠPP “Petrovačkog” je postavljeno ukupno 125 klopki koje pokrivaju površinu od 80 odjela. Od ovih 125 klopki, postavljeno je 108 klopki tipa samica i 17 zvijezdi. Ulov potkornjaka redovno se prati i evidentira. Tako je samo od 5. aprila do 28. maja ove godine ulovljeno 451 700 jediniki, što u prosjeku iznosi cca 3600 kom/klopki. Pregled klopki vrši se svakih 7 do 10 dana u ovisnosti od vremenskih prilika.   Početkom 2018.  godine projektanti u Podružnici  “Šumarija” Bosanski Petrovac  Jasmin Mešić i Haris Koljić, izradili su mobilnu aplikaciju pomoću koje  se prati ulov potkornjaka. Ova aplikacija trenutno se testira u ovoj podružnici, a ukoliko se pokaže zadovoljavajućom bit će primjenjena na nivou cijelog preduzeća. Izradom ove aplikacije omogućen je  uvid u sve podatke  na mapi koja se svakodnevno ažurira na način kako se mjenja stanje na terenu.           Podaci o ulovu potkornjaka mogu se vidjeti pomoću sljedećeg linka: 

https://drive.google.com/open?id=1NXTnne4pYorPcCbC98Em8odhlHgNcqwW&usp=sharing

 

Krajem aprila ove godine, Uprava ŠPD-a organizovala je i edukaciju o temi „Zaštita četinarskih šuma sa naglaskom na zaštitu od potkornjaka“ kojoj je prisustvovalo pedesetak zaposlenika ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, uglavnom rukovodioca sektora, pomoćnika upravnika, projektanata, poslovođa i tehnologa.  Prisutni su bili i predstavnici Kantonalnih i Federalnih uprava za šumarstvo i inspekcijske poslove. Edukacija je održana na terenu u nekoliko odjela Gospodarske jedinice „Grmeč-Bosanski Petrovac“ a predavanje je odžao profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu prof.dr. Osman Mujezinović.  Ovom prilikom istaknuto je da su na području Unsko-sanskog kantona posebno ugrožene četinarske šume smrče usljed prenamnoženja potkornjaka. Smrčini potkornjaci brzo se razmnožavaju i uzrokuju velike štete na drveću. Sa jednog zaraženog stabla, u toku jedne godine, potkornjaci  se mogu proširiti na čak osamnaest stabala.  Da bi se ovaj problem dugoročno riješio, profesor  Mujezinović istaknuo je da je potrebno izvršiti veći obim sječe u oboljelim sastojinama. 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.