ÄŒlanovi Uprave Š PD-a posjetili kompaniju „Natron-Hayat“ d.o.o Maglaj

Napisano od strane

U petak 01.decembra 2017.godine, članovi Uprave ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa boravili su u radnoj posjeti preduzeću „Natron-Hayat“ d.o.o Maglaj. Ovom prilikom predstavnici ŠPD-a sastali su se sa najužim rukovodstvom preduzeća „Natron-Hajat“ iz Maglaja sa kojim su održali i radni sastanak. U sklopu ove posjete predstavnici Unsko-sanskih šuma obišli su i postrojenja ovog respektabilnog drvoprerađivačkog preduzeća. Predstavnici ove dvije kompanije izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom poslovnom saradnjom, koja se odvijala na obostrano zadovoljstvo. Podsjećamo da ŠPD njeguje dobre poslovne odnose sa kompanijom „Natron-Hayat“ d.o.o Maglaj još od vremena njenog osnivanja.  


Preduzeće „Natron-Hayat“ d.o.o. je visoko priznata i ugledna evropska kompanija na polju proizvodnje raznoraznih vrsta papira i papirnih pakovanja. Osnovana je 15. aprila 2005. godine spajanjem kompanija Natron d.d. Maglaj i seriozne kompanije Kastamonu Entegre, koja je članica internacionalno renomirane Hayat Holding grupacije iz Turske. Ova novoosnovana kompanija je naslijedila 50 godina staru tradiciju kao i iskustvo u papirnoj industriji zasnovanoj na uspješnom radu nekadašnjeg „Natron“ d.d. Maglaj).

Štete koje je pretrpila kompanija „Natron“ d.d. Maglaj tokom rata između 1992. i 1995. godine su bile opsežne, tako da je nakon osnivanja „Joint Venture“ kompanije 2005. godine bilo potrebno pokrenuti procese investicija i revitalizacije postrojenja, koja su nekada značila život za ovu kompaniju. Potpisani su ugovori sa vodećim svjetskim proizvođačima opreme za papirnu industriju, papir mašine i sistemi za tretman voda kao što su:
ANDRITZ AG (Austrija), ANDRITZ OY (Finska), EXOR (Hrvatska), ENVIROTEK (Turska), IED (Njemačka), GL&V (SAD), TURBOTEH (Hrvatska), KADANT Johnson (Italija), A. CELLI PAPER S.p.a. (Italija).

Natron-Hayat trenutno zapošljava preko 900 radnika. Veliki broj mladih i visoko kvalifikovanih kadrova zajedno sa starijim stručnjacima različitih obrazovnih profila su svakodnevno angažovani na tome, da se svakom pojedinom kupcu udovolji na najbolji mogući način. Svi zajedno predstavljaju kompaniju, kojoj vi možete vjerovati. Uporedno sa obnovom i revitalizacijom starih postrojenja kao i investicija u nova postrojenja unutar Natron-Hayat-a, postrojenja rade neprestano. Sa trenutnom proizvodnjom kompanija zadovoljava tržišne potrebe kako unutar granica Bosne i Hercegovine, tako i izvan njenih granica. 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.