Apel javnosti povodom sve većeg broja šumskih poŠ¾ara

Napisano od strane

Povodom nastupajuće sezone šumskih požara, upućujemo apel javnosti  Bosne I Hercegovine o neophodnosti aktivnije uloge svih institucija našeg društva na zaštiti šumskih ekosistema. Svake godine svjedoci smo ogromnih šteta koje izazivaju šumski požari koje, veoma često, za posljedicu imaju deforestizaciju šuma, odnosno potpuni nestanak šuma određenog područja sa svim negativnim posljedicama po život čovjeka.

Kao što su dosadašnja iskustva pokazala, evidentan je nedovoljan angažman pozvanih struktura sustava na proces organizacije i neposrednog gašenja šumskih požara. U većini slučajeva direktni sudionici na gašenju šumskih požara su samo profesionalne i dobrovoljne vatrogasne brigade, te uposlenici privrednih društava iz oblasti šumarstva.
Za efikasnu i efektivnu borbu protiv šumskih požara to nije dovoljno. Potreban je mnogo ozbiljniji odnos na prevenciji i suzbijanju šumskih požara.

Uvažavajući značaj i ulogu šuma, kao krucijalnog prirodnog resursa Bosne i Hercegovine, inzistiramo od svih segmenata društva, zakonodavnih, izvršnih i sudskih vlasti, da ovom pitanju posvete odgovarajuću pažnju.
Naš zajednički cilj mora biti praktična realizacija optimalnog modela borbe protiv šumskih požara u Bosni i Hercegovini.

Ovom prilikom pozivamo sve građane Bosne i Hercegovine da se suzdrže od paljenja vatri prilikom proljetnog čišćenja i uređenja zemljišta. Svako nekontrolirano paljenje vatre može izazvati ogromne štete i nesagledive posljedice po ljude i okoliš.  Prema Krivičnom zakonu Federacije BiH izazivanje šumskog ili drugog požara koji uzrokuje štetu većeg obima, ili istovremeno izazivanje više šumskih požara kažnjivo je zatvorom u trajanju od jedne do osam godina. Izazivanje požara u zaštićenoj šumi, nacionalnom parku, voćnjaku ili drugoj šumi posebne namene ili u žitnom polju kažnjava se zatvorom u trajanju od dvije do 12 godina. Također, za krivično delo izazivanja požara iz nehata predviđena je i novčana ili kazna zatvora do tri godine.

Pripremili:  referenti za ekologiju i zaštitnih šuma.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.