Dobra saradnja između Unsko-sanskih šuma i Mješovite srednje škole “Bosanski Petrovac” se nastavlja

Napisano od strane

Šumsko-privredno društvo  “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa , od svog osnivanja do danas njeguje dobru saradnju, kako sa institucijama i privrednim subjektima, tako i sa lokalnom zajednicom. Interesantan primjer dobre saradnje ŠPD-a zabilježili smo u petak  09. marta 2018. godine u Mješovitoj srednjoj školi u Bosanskom Petrovcu gdje je na poziv profesora ove škole Milanka Stojakovića, uposlenik ŠPD-a mr. Jasmin Mešić održao učenicima stručnu prezentaciju i predavanje. Prezentaciji je prisustvovaolo preko četrdeset  učenika prvog i drugog razreda srednje šumarske škole iz Bosanskog Petrovca.

Tema prezentacije odnosila se na aktuelni način prikupljana i obrade padataka u taksaciji, doznaci stabala za sječu, premjeru i otpremi ŠDS. Učenici su imali priliku vidjeti i način prikupljana istih podataka i pomoću aplikacija za pametne telefone koje trenutno razvija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa.

Učenici su izrazili želju i za praktičnim radom sa aplikacijama. Također, smatraju da im ne bi bio problem koristiti aplikacije,  jer podaci koje trebaju prikupiti nude im se sami na ekranu pametnog telefona. Ukoliko ipak  dođe do greške prilikom unosa,  kao olakšanje vide mehanizam unutar aplikacije,  kojih ih upozorava da određeni podaci nisu dobro ili nikako unešeni.

Najveći interes učenici su pokazali,  kod aplikacije za snalaženje na terenu,  odnosno navigacije,  gdje su izrazili želju za učenjem izrade karata za pametne telefone koje bi im pomogle prilikom kretanja po šumi.  Kako učenici u redovnom nastavnom planu imaju predmet koji se bavi kartiranjem,  ovom prilikom dogovorena je nova prezentacija koja će se baviti ovom tematikom. 

 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.