Dobrim šumama gospodare dobri šumari: Izvršena kontrola provedbe FSC certifikata u „Unsko-sanskim šumama“

Napisano od strane

Eksperti međunarodne certifikatorske kuće SGS »Slovakia» iz Slovačke boravili su u Unsko-sanskom kantonu od 12-14 aprila ove godine kojom prilikom su  izvršili kontrolu provedbe FSC standarda na području kojim državnim šuma gospodari ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa. Šumsko-privredno društvo “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa je prvo preduzeće u Federaciji BiH koje je dobilo prestižni FSC certifikat za cjelokupno područje kojim gospodari još 2010. godine.     FSC Certifikat koji izdaje međunarodno vijeće za nadzor nad šumama je svojevrsna potvrda da se ovim prirodnim bogatstvom gospodari u skladu sa strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima. Kontrolu certificiranja izvršili su Milan Toth kao vođa tima, Bojan Đurić kao certifikator i Stevan Stančić kao lokalni ekspert. 

Pored kontrole provedbe FSC standarda, glavni procjenitelj međunarodne certifikatorske agencije „ASI“ Tomas Malauskat izvršio je i nadzor samih certifikatora. Kontroli provedbe FSC certifikata prisustvovali su i Milan Stojković kao tehnički ekspert i prevodilac, te Ana Dahlin kao ekspert agencije „ASI“.

 Kontrola provedbe FSC certifikata u Unsko-sanskim šuma izvršena je u „Šumarijama“ Bihać Ključ i Bosanski Petrovac koje su certifikatori odabrali slučajnim odabirom. Nakon detaljnog uvida u dokumentaciju, procjenjivači su izvršili i pregled odjela na terenu. Tako je u  Podružnici “Šumarija” Bihać kontrolisano oko deset odjela u Gospodarskim jedinicama „Risovac-Bihać“ i „Risovac-Bosanska Krupa“. U  Podružnici “Šumarija” Ključ procjenjivači su kontrolisali tri odjela u Gospodarskoj jedinici „Šiša-Palež“. U  Podružnici “Šumarija” Bosanski Petrovac kontrolisana su dva odjela Gospodarske jedinice „Grmeč-Krnjeuša“

„I ovaj put mogli smo da vidimo lijepe i zdrave šume, kao i veoma dobru organizaciju rada i poslovanja preduzeća „Unsko-sanske šume“. Raduje nas što znamo da se šumama pravilno i pažljivo gospodari što je potvrda da će šume biti sačuvane za vremena koja dolaze“ istaknuo je Milan Toth, glavni procjenitelj certifikatorske agencije „SGS Slovakia“.

Kakav značaj za “Unsko-sanske šume” ima FSC certifikat, pitali smo Sabahudina Solakovića,  vođu Tima za certificiranje u ŠPD-u koji je izjavio sljedeće: „ Za dobivanje FSC certifikata potrebne su godine rada i napora, a više rada i napora potrebno je da se certifikat sačuva. Šumari iz Unsko-sanskih šuma u tome su uspjeli, zbog čega ne kriju svoje zadovoljstvo. Posjedovanje FSC certifikata značajno je za Unsko-sanske šume, jer ovo preduzeće svrstava u red najnaprednijih preduzeća šumarstva u Evropi. Ovaj certifikat pruža priliku i drvoprerađivačima koji kupuju sirovinu od Unsko-sanskih šuma, da svoje proizvode lakše plasiraju na strana tržišta. FSC certifikat ujedno predstavlja i garanciju da će šume kao neprocjenjivo prirodno blago Unsko-sanskog kantona biti sačuvane za buduće generacije.“ 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.