Dopuna reagovanja na prilog emitovan na RTRS u emisiji „Pečat“ dana 08.06.2017. godine

Napisano od strane

                                                                                 S kim si takav si!

                Domaćoj javnosti manje-više poznat je sizifovski napor bosanskopetrovačkog načelnika Zlatka Hujića u napadima na ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, u cilju nanošenja štete i rušenja digniteta ovog preduzeća.  Načelnik Hujić makijavelističkom metodom „Cilj opravdava sredstvo“ ne bira mjesto, vrijeme ni sredstvo kada je u pitanju njegov primarni cilj – nanošenje štete Unsko-sanskim šumama. Jedno od njegovih sredstava koje je u posljednje vrijeme primjenjivao je saradnja sa ljudima „s’ druge strane zakona“.


U plejadu Hujićevih saradnika, u posljednje vrijeme, uvrstili su se i Duško Kecman i Anđelko Gvozdenović. Ova trojka obrušila se na Unsko-sanske šume na RTRS u emisiji „Pečat“ emitovanoj 08.06.2017. godine sa tvrdnjama da je Srbima povratnicima ugrožen povratak u općinu Bosanski Petrovac, mada je opće poznato  da ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa ima značajan doprinos za održivi povratak u ovoj općini.  To dokazuje i veoma dobra poslovna saradnja ovog  preduzeća sa firmama: Željeznik, M-Eko, Atlagić, Herc i Miki-trans čiji su vlasnici upravo Srbi povratnici. U čemu je onda problem? Ko je ugrožen? Najprije bismo rekli da su ugroženi kriminalci kojima su Unsko-sanske šume pomiješale lončiće pa ne mogu da se bespravno bogate i stiču materijalnu korist.

Da pojasnimo! Saradnici načelnika Hujića u rabotama na nanošenju štete ŠPD-u, izvjesni Anđelko Gvozdenović i Duško Kecman su osobe sa kriminalnom prošlošću koji su htjeli da se bogate na štetu Unsko-sanskih šuma. Za ovu tvrdnju imamo i pouzdane dokaze. Pomenuti Gvozdenović je kao vlasnik pilane sam sebi uzeo za pravo da besplatno siječe šta hoće,  gdje hoće i koliko hoće, a kada bude spriječen u tome, onda su krive Unsko-sanske šume i onda su ugroženi povratnici Srbi. 

Kao dokaz posjedujemo presudu Općinskog suda u Bihaću broj P:177/05 od 11.05.2007. godine u kojoj se nalaže Gvozdenović Anđelku sinu Davida iz Bosanskog Petrovca da ŠPD-u “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa,  Podružnici “Šumarija” Sanski Most, na ime naknade materijalne štete isplati iznos od 5.428,57 KM, mada je šteta nanesena  ŠPD-u od pomenutog Gvozdenovića bila znatno veća. Za štetu koju je pričinio Unsko-sanskim šumama Gvodenović je i odležao zatvorsku kaznu.

O poštenju i iskrenosti Anđelka Gvozdenovića mogli bi još pričati, međutim, naš primarni cilj nije da otkrivamo tuđe sramote, nego da ukažemo na pogubnost slijeđenja tvrdnji koje dolaze od ovakvih pojedinaca.

No, da se malo osvrnemo na drugu „moralnu gromadu“ čuvara šuma Duška Kecmana. O njemu toliko ima građe da bi mogli napisati roman u nekoliko tomova. Mi ćemo se osvrnuti  samo  na neke argumente koji će vam jasno predočiti o kakvoj se osobi radi. U našem posjedu je Obavijest o poduzetim radnjama izdata od Ministarstva PVŠ USK, tačnije Kantonalne uprave za šumarstvo od 18.03.2009. godine u kome su navedene nezakonite radnje čuvara šuma Duška Kecmana u vezi izdavanja otpremnih iskaza za prevoz drveta. U aktu je navedeno da je Kantonalna uprava za šumarstvo, u okviru svojih ovlaštenja, pokrenula disciplinski postupak prema Dušku Kecmanu, te nepravomoćnim rješenjem izrekli disciplinsku kaznu zbog teške povrede radne dužnosti. U našem posjedu je i Službena zabilješka MUP-a USK-a br.05-1/03-3-137/09 od 07.03.2009. godine u kojoj je navedeno da su službenici MUP-a, nakon izvršene kontrole otpremnica izdatih od strane čuvara šuma Duška Kecmana, primijetili da su otpremnice prepravljane, te da u njima nije bilo navedeno priključno vozilo iako se na njemu nalazilo  ogrijevno drvo.

Navešćemo još i Izvještaj Odjeljenja interne kontrole ŠPD-a  o kontroli transporta ogrijevnog drveta  od 13.03.2009. godine gdje je utvrđeno da su na otpremnim iskazima koje je izdao lugar Duško Kecman upisana 63 komada ogrijevnog drveta, dok su se na kamionu i prikolici nalazila 63 komada ogrijevnog drveta u dugom.

S obzirom, da niske podvale načelnika Hujića nisu urodile plodom, sugerisali bismo mu da se već jednom pozabavi stvarnim problemima općine Bosanski Petrovac, a ne radom i poslovanjem ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, koje nisu osnovane da zadovoljavaju nezajažljive apetite bivših kamiondžija. Sugrisali bi načelniku i da promijeni neke svoje saradnike poput Kecmana i Gvozdenovića, jer dovoljno je već naškodio svom ugledu, ako ga je i imao, jer dobro je narod rekao: „S kim si-takav si!“

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.