Doznakom oštećenih stabala otpočela sanacija šteta nastalih usljed nevremena u PodruŠ¾nici “Š umarija” Ključ

Napisano od strane

Prema najnovijim procjenama, ledena kiša i niske temperature koje su 3. i 4. decembra 2020. godine pogodile “Ključko” šumskoprivredno područje, uzrokovali su znatne štete na površini od 3770 hektara. Uzmemo li u obzir da ukupna površina ŠPP “Ključko” iznosi 14.774 hektara, dolazimo do podatka da je štetama pogođena četvrtina ovog područja, što ponajbolje govori kakav razoran efekat je uzrokovala ova vremenska nepogoda.  S obzirom da zakonito i odgovorno gospodarenje šumama podrazumijeva sanaciju nastalih šteta i sprečavanje nastanka pojava bolesti šuma po bilo koju cijenu, ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa poduzele su hitne mjere i aktivnosti kako bi se umanjile štetne posljedice vremenske nepogode.
 

Izuzetno ledena kiša i pad temperature koji su u noći 3 i 4. decembra prošle godine uzrokovali brojne lomove i izvale stabala u „Ključkom“ šumskoprivrednom području  i ostavili katastrofalne posljedice na ovo šumsko područje.  Štete su nastale na vrlo velikom prostoru u visinskoj zoni od 450 do 750 metara nadmorske visine. Prema izvještaju vodećeg projektanta Sekcije za projektovanje pri Podružnici “Šumarija” Ključ mr. Emsuda Selmana, dipl. ing. šumarstva, desetine hiljada stabala su pod težinom leda izvaljena, prelomljena i oštećena. Najveće štete primjećene su u  području Šiša-Gore, planine Ošljak, te području Ljubinske planine. Posebno teško su stradale srednjedobne sastojine bukve sa vitkim i visokim stablima prsnog prečnika od 25 do 30 cm na dubokim blago-kosim do strmim zemljištima i vrtačastim terenima. Nešto manje štete primjećene su u mješovitim sastojinama mada su i tamo štete isto visoke, posebno na stablima bukve. ÄŒetinarske vrste su relativno dobro podnijele štetni uticaj leda, međutim izvijesnih šteta ima i na šumskim kulturama ariša i bora.

Prema najnovijim procjenama, led je uzrokovao znatne štete na površini od 3770 hektara. Uzmemo li u obzir da ukupna površina ŠPP Ključko iznosi 14.774 hektara, dolazimo do podatka da je štetama pogođena četvrtina ovog područja, što ponajbolje govori kakav razoran efekat je uzrokovala ova vremenska nepogoda.  S obzirom da zakonito i odgovorno gospodarenje šumama podrazumijeva sanaciju nastalih šteta i sprečavanje nastanka pojava bolesti šuma po bilo koju cijenu, ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa poduzele su hitne mjere i aktivnosti kako bi se umanjile štetne posljedice vremenske nepogode. Svega dva dana od nastanka ledoloma, ŠPD je otpočeo sa pregledom i procjenom šteta, koje su nakon šest dana rada, za cjelokupno područje procijenjene na oko 49.700 kubika krupnog drveta. Također je procijenjeno da su štetama iznad 100 kubika krupnog drveta, obuhvaćena 94 od ukupno 181 šumskog odjela. Tako je utvrđeno da je u 28 odjela utvrđena šteta od 100 do 300 kubika krupnog drveta po odjelu. U pedeset i jednom odjelu zabilježena je šteta od 300 do 1000 kubika krupnog drveta po odjelu i u petnaest odjela utvrđena šteta iznosila je preko 1000 kubika krupnog drveta po odjelu. U šesnaest odjela gdje su utvrđene štete manje od 100 kubika krupnog drveta po odjelu,  omogućiće se lokalnom stanovništvu da zadovolje svoje potrebe za ogrijevnim drvetom.

Kako bi se pravovremeno krenulo sa sanacijom šteta zahvaćenim odjelima, Uprava ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa inicirala je sastanak sa predstavnicima Kantonalne uprave za šume i šumarske inspekcije u Sanskom Mostu 17.12.2020 g. Na sastanku je usaglašeno Uputstvo za doznaku sanitarnih stabala, što je uveliko olakšalo da se izvrše neophodne pripreme za realizaciju štetom pogođenih odjela. Kako saznajemo od vodećeg projektanta Sekcije za doznaku u Podružnici “Šumarija” Ključ, mr. Emsuda Selmana, doznaka stabala otpočela je već 14. decembra 2020. godine.

„Pored pet projektantskih grupa iz Podružnice “Šumarija”  Ključ,  ispomoć u doznaci stabala pružilo je i sedam projektantskih grupa iz „Šumarija“ Bihać i Cazin kao i Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa. Doznaka je izvršena uz kompletan angažman sa vlastitom radnom snagom i pored već postoječih redovnih poslova kojima su zaposlenici zaduženi. Do 01. januara 2021 godine, doznačeno je ukupno 18 odjela sa površinom od 980 hektara. Doznačena je drvna masa od 7600 kubika krupnog drveta. Od doznačenih odjela prva polovina Izvedbenih projektata je već izrađena a druga se trenutno radi. Za poslove sječe, izvoza i iznosa izvršena je licitacija za sedam odjela, a u toku je hitna priprema za licitaciju za preostale doznačene odjele. Također, za narednih dvadeset odjela urađena su rješenja za doznaku koja će, dolaskom povoljnijih vremenskih uslova, biti nastavljena uz angažman pomoćnih radnika u doznaci.“ Izjavio je Emsud Selman.

Jasmin Grošić

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.