IV šumarijada Federacije BiH

Napisano od strane

Takmičenje šumara i djelatnika  šumarstva u šumarskim i sportskim disciplinama pod nazivom Šumarijada federacije BiH, koja se održavala na Bjelašnici u rejonu Babinog dola,  završena je  5. septembra 2015. godine. Organizator ÄŒetvrte Šumarijade Federacije BiH bilo je KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo. U organizaciju šumarijade bilo je uključeno i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (Kantonalna uprava za šumarstvo) i Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara F BiH UŠIT.   Šumarijada je protekla u dobrom raspoloženju učesnika, kojima ni loši vremenski uvjeti nisu nisu predstavljali veći problem. 

U šumarskim disciplinama u ekipnom bodovanju, najbolje retzultate ostvarili su takmičari iz ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o Kupres, drugo mjesto pripalo je JP ŠPD „ZE-DO Kantona“ d.o.o Zavidovići, dok je treće mjesto pripalo JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o Goražde.

U sportskim disciplinama postignuti su sljedeći rezultati:

 

Disciplina: Skok u dalj iz mjesta

 1.        Žigić Admir, JP ŠPD „ZEDO Kantona“ doo Zavidovići
 2.        Brkić Avdo, ŠPD „Srednjobosanske šume“ doo Donji Vakuf
 3.        Vukadin Mijo, ŠGD „Hercegbosanske šume“ doo Kupres

 

Disciplina: Trčanje u vreći 30 m (žene)

 1.        Marić Armina, JP „Bosansko-Podrinjske šume“ doo Goražde
 2.        Jaganjac Alma, ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa
 3.        Huskić Sadeta, JP ŠPD „ZEDO Kantona“ doo Zavidovići

 

Disciplina: Trčanje u vreći 50 m (muškarci)

 1.        Jaganjac Jasmin, ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa
 2.        Fulan Husein, ŠPD „Srednjobosanske šume“ doo Donji Vakuf
 3.        Višća Elmir, JP ŠPD „ZEDO Kantona“ doo Zavidovići

 

Disciplina: Trčanje 400m (žene)

 1.        Marić Armina, JP „Bosansko-Podrinjske šume“ doo Goražde
 2.        Mioč Marina, ŠGD „Hercegbosanske šume“ doo Kupres
 3.        Skopljak Nikolina, ŠPD „Srednjobosanske šume“ doo Donji Vakuf

 

Disciplina: Trčanje 800m (muškarci)

 1.        Krivić Mirko, ŠGD „Hercegbosanske šume“ doo Kupres
 2.        Ramo Beganović, ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa
 3.        Bijelić Sifet, JP ŠPD „ZEDO Kantona“ doo Zavidovići

 

Disciplina: Trčanje 100m (žene)

 1.        Marić Armina, JP „Bosansko-Podrinjske šume“ doo Goražde
 2.        Zahirović Emina, ŠPD „Srednjobosanske šume“ doo Donji Vakuf
 3.        Paprikić Mediha, JP „Šume Tuzlanskog kantona“ dd Kladanj

 

Disciplina: Trčanje 100 m (muškarci)

 1.        Krivić Mirko, ŠGD „Hercegbosanske šume“ doo Kupres
 2.        Omić Mihrudin, JP ŠPD „ZEDO Kantona“ doo Zavidovići
 3.        Rusmir Dizdarević, ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa

 

Disciplina: Obaranje sa grede

 1.        Kuštro Ilija, ŠGD „Hercegbosanske šume“ doo Kupres
 2.        Kerkez Edhem, ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa
 3.        Neretljak Mahir, ŠPD „Srednjobosanske šume“ doo Donji Vakuf

 

Disciplina: Bacanje kugle

 1.        Hujić Armin, ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa
 2.        Jusupović Elvis, JP „Šume Tuzlanskog kantona“ dd Kladanj
 3.        Delija Saudin, KJP „Sarajevo-šume“ doo  Sarajevo

 

Disciplina: Gađanje vazdušnom puškom (žene)

 1.        Germić Senada, JP „Bosansko-Podrinjske šume“ doo Goražde
 2.        Jukić Marica, FMPVŠ
 3.        Ahmetagić Ilma, JP „Šume Tuzlanskog kantona“ dd Kladanj

 

Disciplina: Odbojka za žene

 1.        JP „Bosansko-Podrinjske šume“ doo Goražde
 2.        ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa
 3.        KJP Ustanova za zaštićena prirodna područja KS

 

Disciplina: Šah

 1.        Sejdić  Enis, KJU Zaštićana prirodna područja KS
 2.        Grizić Rijad, ŠPD „Srednjobosanske šume“ doo Donji Vakuf
 3.        Hodžić Suad, ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa

 

Disciplina: Potezanje konopca

 1.        ŠPD „Srednjobosanske šume“ doo Donji Vakuf
 2.        JP ŠPD „ZEDO Kantona“ doo Zavidovići
 3.        JP „Šume Tuzlanskog kantona“ dd Kladanj

 

Disciplina: Mali nogomet (muškarci)

 1.        ŠGD „Hercegbosanske šume“ doo Kupres
 2.        KJP „Sarajevo-šume“ doo Sarajevo 

 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.