Izazivanje šumskog poŠ¾ara je krivično djelo koje se kaŠ¾njava zatvorom!

Napisano od strane

U posljednjih pet dana, na području ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa zabilježeni su i prvi šumski požari u ovoj godini, koji su pričinili  znatnu materijalnu štetu. Šumski požari zabilježeni su u podružnicama „Šumarija“ Sanski Most, Bihać i Cazin kao i u Pogonu gospodarenja za općinu Bosanska Krupa. U četvrtak 28. februara 2019. godine evidentirana su tri požara u šumarijama Bihać i Cazin. Požar u „Šumariji“ Bihać primjećen je u odjelu 35. Gospodarske jedinice „Risovac-Bihać“ u rejonu Kućišta u 18,15 sati. Opožareno je oko dva hektara. Na gašenju je bilo angažovano šest zaposlenika  Podružnice “Šumarija” Bihać koji su u petak 01.03.2019. potpuno ugasili požar. Do sada nije poznato ko je izazvao požar, međutim, sasvim je vidno da je vatra u odjel ušla sa privatnih posjeda.

U  Podružnici “Šumarija” Cazin u četvrtak 28.02. 2019. godine, evidentirana su dva požara koji su zahvatili 32. i 33. odjel Gospodarske jedinice „Gomila“. Požar je izbio oko 15 sati i tom prilikom izgorjelo je oko 4,5 hektara kulture crnog bora i jedan hektar zasada mlade smrče. Požar je gasilo 8 zaposlenika ŠPD-a i 7 mještana, a u ispomoć su došli i pripadnici  PU Cazin i vatrogasne jedinice Cazin sa vozilom. Vatra je ugašena navečer oko 22 sata.  Istog dana oko 19 sati izbio je požar u odjelu 2. Gospodarske jedinice „Gomila“ tačnije u rejonu Unske brine. Zbog nepristupačnosti terena, vatra nije ugašena iste noći već u petak 01.03.2019. godine u 18 sati. Na gašenju požara bilo je angažovano 7  zaposlenika ŠPD-a, te pripadnici vatrogasne jedinice i policije iz Cazina. Opožareno je oko 7,5 hektara od čega 1,5 hektar kulture crnog bora. Istog dana, nakon jednog sata borbe sa vatrom, grupa zaposlenika Podružnice “Šumarija” Cazin uz pomoć vatrogasne jedinice iz Cazina koja je došla sa jednim vozilom za gašenje i dva vatrogasca, ugasila je požar u odjelu 64. Gospodarske jedinice „Gomila“ u 19,30 sati. Opožareno je 0,20 hektara šibljaka.

U petak 01.03.2019. godine, borba na zaustavljanju šumskog požara vođena je i  u  Podružnici “Šumarija” Sanski Most. Požar je primjećen u odjelu 30. Gospodarske jedinice „Majdanske planine“ gdje je opožareno 10 hektara hrastove šume.  Na gašenju su bili angažovani zaposlenici ove podružnice i sanski vatrogasci. Istog dana vatra je harala i u miniranom odjelu 96. Gospodarske jedinice ÄŒelić kosa“  u koji se iz sigurnosnih razloga nije smjelo ulaziti. Zaposlenici  Podružnice “Šumarija” Sanski Most uz pomoć pripadnika vatrogasne jedinice i policije iz Sanskog Mosta zajednički je ugasila požar rejonu sela Kljevci. Opožareno je oko 50 hektara bujadare i postojala je opasnost da se požar proširi u odjele sa kulturama.

Mirno nije bilo ni u suboru 2. marta 2019. godine zbog požara u Pogonu gospodarenja za općinu Bosanska Krupa koji je zahvatio jedan odjel sa kulturom bora u Ivanjskoj. I ovaj požar uspješno je lokalizovan od strane poslovođe uzgoja i pet rejonskih lugara zaposlenih u Pogonu gospodarenja. Pomoć u gašenju požara dali su i pripadnici vatrogasne jedinice Bosanska Krupa, a prisutni su bili i predstavnici policije.

Zahvaljujući intervenciji zaposlenih u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, koji su u borbi protiv vatrene stihije dali najveći doprinos, spriječeno je širenje vatre što je moglo imati ozbiljne posljedice. Štete nastale usljed požara su velike i o njihovom obimu znaće se nakon izvršene procjene.

Ovom prilikom pozivamo sve građane Bosne i Hercegovine da se suzdrže od paljenja vatri prilikom proljetnog čišćenja i uređenja zemljišta. Svako nekontrolirano paljenje vatre može izazvati ogromne štete i nesagledive posljedice po ljude i okoliš.  Prema Krivičnom zakonu Federacije BiH izazivanje šumskog ili drugog požara koji uzrokuje štetu većeg obima, ili istovremeno izazivanje više šumskih požara kažnjivo je zatvorom u trajanju od jedne do osam godina. Izazivanje požara u zaštićenoj šumi, nacionalnom parku, voćnjaku ili drugoj šumi posebne namene ili u žitnom polju kažnjava se zatvorom u trajanju od dvije do 12 godina. Također, za krivično delo izazivanja požara iz nehata predviđena je i novčana ili kazna zatvora do tri godine.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.