Izvršena kontrola primjene FSC™ standarda u Unsko-sanskim šumama – Dobrim šumama upravljaju dobri šumari

Napisano od strane

Šumarski eksperti međunarodne certifkatorske kompanije SGS „Košice“ iz Slovačke, od 10 do 12. marta ove godine, boravili su u Unsko-sanskom kantonu  kako bi izvršili kontrolu provedbe FSC™ cetifikata u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa.  Zahvaljujući stručnosti i marljivosti naših šumara, ŠPD je vlasnik prestižnog FSC™ certifikata za cjelokupno područje kojim gospodari državnim šumama još od 2010. godine. S obzorom da se ovaj važan dokument izdaje na period važenja od 5 godina, ŠPD  je ušlo u  treći ciklus certificiranja i svaki put prijatno iznenenadilo certifikatore.  Ovom prilikom, ovlašteni certifikatori izvršili su prvi kontrolni nadzor trećeg ciklusa certificiranja. Kontrolu provedbe FSC™ certifikata izvršili su Milan Toth u svojstvu vodećeg ocjenjivača- trenera i Bojan Đurić u svojstvu vodećeg ocjenjivača.

„Svake godine dolazimo u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa kao bi izvršili nadzor nad provedbom standarda FSC™-a.  Ovi standardi garantuju da je gospodarenje šumama društveno korisno, ekonomski opravdano i ekološki prihvatljivo. Prilikom svakog kontrolnog nadzora u Unsko-sanskim šumama, kontrolišemo poštivanje i primjenu zakona, prava radnika, saradnju sa lokalnm zajednicoma i u najmanje dvije ‘Šumarije’ izlazimo na teren i provjeravamo stanje na radilištima i u šumama, prisutne štete, održavanje puteva i vlaka, da li radnici imaju zaštitnu opremu, da li im je obezbijeđena sigurnost na poslu, provjeravamo da li su adekvatno zaštićeni izvori i vodotoci i još mnogo toga“ izjavio je Milan Toth, vodeći ocjenjivač SGS-a.

Prilikom kontrola provedbe FSC™ certifikata, eksperti  kompanije SGS izvršili su uvid u dokumentaciju i stanje na terenu. U Podružnici “Šumarija” Bihać izvršili su kontrolu doznake, sječe, izvoza i iznosa u odjelima 28, 68 i 69 na Plješevici. Izvršena je još i kontrola izgradnje puta u blizini izvorišta rijeke Klokot, pregled sporne sječe u rejonu Željave u blizini granice sa Republikom Hrvatskom, kontrola sječe, izvoza i iznosa u vlastitoj režiji u rejonu Hrgara u odjelima 91. I 92. Gospodarske jedinice „Risovac-Bihać“  kao i pregled sjemenske sastojine u ovom rejonu. Pred ovog nadzora, certifikatori su izvršili i kontrolu doznake stabala u odjelu 115, te kontrolu sječe, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata u odjelu 125. Gospodarske jedinice „Risovac-Bihać“.  

Na području „Šumarije“ Ključ, certifikatori su izvršili kontrolu njege izdanačkih šuma u odjelu 126. Gospodarske jedinice „Šiša-Palež“ kao i prodaju drveta lokalnom stanovništvu. Izvršen je još i nadzor nad sanacijom ledoloma u odjelu 101/1.  Pored toga, u odjelu 8/1 Gospodarske jedinice „Šiša-Palež“ izvršena je kontrola redovne sječe od strane izvođača „Jela Kozara“ d.o.o Ključ. Certifikatori su još izvršili pregled odjela 10 Gospodarske jedinice „Šiša-Palež“ nakon izvršenog tehničkog prijema radova.  Prilikom vršenja kontrole provedbe FSC™ standarda u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, certifikatori su kao i ranijih godina, mogli da vide samo lijepe i uređene šume kao rezultat višegodišnjeg truda naših šumara.

Svoje oduševljenje nije krio ni vodeći  ocjenjivač Bojan Đurić: „I ovaj put mogli smo da vidimo lijepe i zdrave šume kojima se dobro gospodari. Ove godine, prvi put u Unsko-sanskim šumama, izvšili smo kontrolu po nacionalnom BH standardu. (Nacionalni FSC™ standardi Bosne i Hercegovine verzija V.)

Proteklih 5 godina tim šumarskih stručnjaka, iz oba BH entiteta i sva tri naroda, uz konsultacije preko 50 interesnih grupa i u saradnji sa Šumarskim Fakultetom u Sarajevu i predstavnicima WWF Adria je razvilo Nacionalni FSC™ standard Bosne i Hercegovine za održivo upravljanje šumama, verzija V. Nacionalni FSC™ standard Bosne i Hercegovine je usvojen i odobren od strane Vijeća za nadzor nad šumama u Bonnu u Njemačkoj.  Počevši od 21.03.2020. godine, odnosno od 21.09.2020. godine standard je važeći u narednih 5 godina i primjenjivaće se u Bosni i Hercegovini kod certifciranja šuma.

Ni jedna država u regiji nije razvila i neposjeduje nacionalne standarde.  Moji utisci su pozitivni. Za neke specifične zahtjeve ovog standarda Preduzeće se dobro pripremilo i neke neusaglašenosti su u sklopu same trenzicije na nove standarde. Mislim da je novi standard dosta dobro skrojen i ovo je treći put da ga radimo u Bosni i Hercegovini. Prije Unsko-sanskih šuma izvršili smo nadzor u Sarajevskim i Bosanskopodrinjskim šumama. Ovdje smo vidjeli da se dosta mladih inžinjera aktivno uključilo u proces certifikacije i to nas čini zadovoljnim. Vidjeli smo i savjestan rad zaposlenih. Evo ovdje u Ključu vidjeli smo štete uzrokovane ledolomom, gdje se Preduzeće dobro organizovalo i brzo krenulo sa sanacijom. Za Unsko-sanske šume imam samo pohvale i volio bih da i u budućnosti nastave raditi onako kako su radili i do sada.“ Izjavio je vodeći ocjenjivač Bojan Đurić.  

Jasmin Grošić

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.