Javni konkurs za izbor i iimenovanje izvršnih direktora

Napisano od strane

Na osnovu člana 8. i člana 9. stav (1) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH i člana 43., 54., i 62. Statuta ŠPD “Unsko – sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa, Nadzorni odbor ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje Javni konkurs za imenovanje izvršnih direktora – članova Uprave ŠPD “Unsko – sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa koji možete preuzeti ovdje.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.