JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju u Š PD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa

Napisano od strane

Na osnovu čl. 28. i 33. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 8/05, 81/08 i 22/09), člana 80. Statuta ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa i Odluke Odbora za reviziju ŠPD-a broj: 020-3565-11/19 od 25.06.2020. godine raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju u ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa koji možete preuzeti ovdje.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.