Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Napisano od strane

Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa, člana 20a stav (1) i (2) Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH” broj: 26/16 i 89/18), člana 13. Pravilnika o radu ŠPD “Unsko – sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa, Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj: 021-3191-1/21 od 02.11.2021. o Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj: 021-3191-2/21 od 08.11.2021. godine, ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bos. Krupa raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme koji možete preuzeti ovdje.
NULL

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.