Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Napisano od strane

Na osnovu člana 65.Statuta ŠPD“Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa,člana 20a stav (1) i (2) Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj:26/16 i 89/18),člana 13. Pravilnika o radu ŠPD “Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj:021-1780 -1 /22 od 03.06.2022.godine, ŠPD“Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos koji možete preuzeti ovdje.

NULL

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.