Kadrovske promjene u Š PD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa

Napisano od strane

Novi članovi Uprave i upravnici “Šumarija” Bihać i Bosanski Petrovac 

Enes Duraković, bach. posl.ekonomije  imenovan v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove, Denis Burzić, dipl.ing.šum. za v.d. izvršnog direktora za oblast šumarstva a uskoro će biti raspisan konkurs i za izbor izvršnog direktora za pravne poslove. U podružnicama/šumarijama Bihać i Bosanski Petrovac također je došlo do promjena na čelnim pozicijama. Novi upravnik „Šumarije Bihać je Muhidin Hadrović, dipl.ing. šumarstva a „Šumarije“ Bosanski Petrovac Dženita Terzić, dipl.ing.šumarstva.

U Šumsko-privrednom društvu „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa  došlo je do određenih kadrovskih promjena. Novu Upravu poduzeća uz Šerifa Kaljikovića, generalnog direktora ŠPD-a, u svojstvu vršilaca dužnosti čine: Enes Duraković, izvršni direktor za ekonomske poslove i Denis Burzić, izvršni direktor za oblast šumarstva. Naredne sedmice Nadzorni odbor poduzeća raspisat će konkurs za izbor izvršnog direktora za oblast pravnih poslova. Ovu dužnost  ranije je obnašala Alma Jusić Demirović iz Bihaća. Novom organizacijom gospođa Jusić Demirović raspoređena je u Sektor pravnih poslova na poziciju referenta zastupanja.  

Cazinjanin Enes Duraković, v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove, dužnost je preuzeo od kolege Mensuda Šahinovića koji je trenutno raspoređen u Odjeljenje javnih nabavki ŠPD-a na mjesto referenta za javne nabavke.

Krupljanin Denis Burzić, v.d. izvršnog direktora za oblast šumarstva imenovan je umjesto Mensuda Tuzlaka iz Cazina, koji je raspoređen u Sektor za iskorištavanje šuma.

Osim kadrovskih promjena u Upravi došlo je do promjena i na čelnim pozicijama podružnica Bihać i Bosanski Petrovac. Za upravnika „Šumarije“ Bihać umjesto mr. Hasiba Kličića iz Bihaća imenovan je također Bišćanin Muhidin Hadrović, dipl.ing šumarstva. Kličić je novom organizacijom raspoređen u Sektor pripreme proizvodnje na mjesto glavnog projektanta.

Za upravnika „Šumarije“ Bosanski Petrovac imenovana je Dženita Terzić, dipl.ing šumarstva iz Bosanskog Petrovca. Dužnost upravnika ove Podružnice prethodno je obnašao Sabahudin Solaković koji je sada raspoređen u Odjeljenje interne kontrole na mjesto internog revizora šumarske struke.

Primopredaja dužnosti u pomenutim podružnicama obavljena je u petak, 07. juna ove godine. U ostalim podružnicama/Pogonu ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa na čelnim pozicijama nije bilo promjena.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.