Katastrofalne posljedice usljed ledoloma na Š umskoprivrednom području “Ključko“

Napisano od strane

Izvaljeno nekoliko desetina hiljada stabala

Izuzetno ledena kiša i pad temperature koji su u noći 3 i 4. decembra zahvatili „Ključko“ šumskoprivredno područje uzrokovali su brojne ledolome koji su ostavili katastrofalne posljedice na ovo šumsko područje.  Štete su nastale na vrlo velikom prostoru u visinskoj zoni sa nadmorskom visinom od 450 do 750 m nadmorske visine.  Najugroženija područja su: područje Šiša-Gore, planine Ošljak, te područje Ljubinske planine. 

Najviše su stradale srednjedobne sastojine bukve sa vitkim i visokim stablima prsnog prečnika od 25 do 30 cm. Desetine hiljada stabala su pod težinom leda izvaljena, prelomljena i oštećena. Na stablima jele i smrče nije bilo značajnijih šteta, dok su šumske kulture borova takođe pretrpjele značajnu štetu. Uprava Šumskoprivrednog društva „Unsko-sanske šume“ d.o.o  Bosanska Krupa i rukovodstvo Podružnice „Šumarija“  Ključ su već pristupile prvim aktivnostima sanacije nastalih šteta kroz angažman svojih stručnih zaposlenika šumarske struke, koji već privode kraju poslove procjene nastalih šteta  po lokaciji, obimu i veličini te već vrše neophodne pripreme za sanaciju nastalih šteta.

 

Obzirom na ograničene ljudske resurse u Podružnici Šumarija Ključ, u poslove sanacije ovih ogromnih šteta ubrzo će biti uključeni i stručni zaposlenici te šumarska operativa iz svih drugih podružnica  Šumskoprivrednog društva. Radi se o prirodnom poremećaju koji se u prosjeku javlja svakih 25-30 godina sa nesagledivim ekološkim posljedicama, ali i privrednim jer je došlo do ogromnog oštećenja kvalitetnih prirodnih šumskih sastojina, oštećenja drvne mase i poremećaja u kontinuitetu njene proizvodnje i prihoda od drveta. 

 
J.Grošić

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.