Kontrola certificiranja u Š PD-u od 12. do 14. aprila 2017. godine

Napisano od strane

U periodu od 12. do 14. aprila 2017. godine, eksperti cerifikatorske kuće “SGS Slovakia” boraviće na području Unsko-sanskog kantona gdje će izvršiti kontolu gospodarenja državnim šumama u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Kontrola će biti provedena u dvije podružnice ŠPD-a koije će certifikator nasumično izabrati.

ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa vlasnik je prestižnog FSC certifikata za cjelokupno područje kojim gospodari državnim šumama još od 2010. godine.  Ovaj certifikat se izdaje na period od četiri godine  što znači da ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, već drugi put,  zaslužno posjeduje ovaj značajan dokument.  FSC Certifikat koji izdaje Međunarodno vijeće za nadzor nad šumama je svojevrsna potvrda da se šumama gospodari u skladu sa strogim ekološkim socijalnim i ekonomskim standardima.

S obzirom da se kontrola certificiranja provodi svake godine, tako će u periodu od 12. do 14. aprila 2017. godine, ovlašteni stručnjaci cerifikatorske kuće „SGS Slovakia“ boraviti na području Unsko-sanskog kantona gdje će izvršiti kontrolu gospodarenja državnim šumama od strane ŠPD-a. Kontrola cerificiranja biće izvršena u dvije „Šumarije“ koje će certifikatori nasumično izabrati. Kako ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa u svom radu objedinjuju stručnost te savjestan i požrtvovan rad, smatramo da će certifikatori i ovaj put biti oduševljeni našim šumama i načinom na koji gospodarimo ovim resursom. Nakon izvršene kontrole certifikatori će saopštiti svoje nalaze i ocjene.  

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.