LICITACIJA DRVNIH SORTIMENATA 15.06.2020.

Napisano od strane

Na osnovu člana8.,9.,10.i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zaplkeenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa 12.06.2020, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem JAVNOG POZIVA koji možete preuzeti ovdje.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.