LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Napisano od strane

Na osnovu člana 43. Statuta ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bos.Krupa, tačke 5. uslova prodaje, cjenovnika o prodaji roba i usluga za 2024. godinu i Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata, porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH (Sl.novine F BiH broj: 52/09, 25/10), te Odluke broj: 011-3322-3/22 od 12.12.2022 godine, direktor ŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje javni poziv za prodaju drvnih sortimenata licitacijom koju možete preuzeti OVDJE.prodaja stanova pik smrtovnice avaz blumen horoskop kalkulator online knjige cvijece vicevi
prodaja stanova pik smrtovnice avaz blumen horoskop kalkulator online knjige cvijece vicevi

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.