LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH Š UMSKIH PROIZVODA

Napisano od strane

Na osnovu člana8.,9.,10.i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zaplkeenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa 07.04..2023, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.