Na vrijeme obezbijediti sadni materijal i krenuti s pošumljavanjem čim to omoguće vremenski uvjeti

Napisano od strane

U četvrtak 23. januara 2020. godine, u Bosanskoj Krupi održana je prva sjednica Stručnog kolegija Šumsko-privrednog društva “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Najveći dio sjednice posvećen je izvještaju o proizvodnji  drvnih sortimenata u 2019. godini. Nakon što su razmotreni izvještaji proizvodnje svih podružnica i sektora, članovi Stručnog kolegija donijeli su i nekoliko zaključaka. Tako je dogovoreno da upravnici podružnica „Šumarija“ i Pogona gospodarenja, dostave potrebe sadnog materijala za potrebe pošumljavanja u 2020. godini Podružnici “Rasadnik” Cazin, kako bi se otpočelo sa proljetnim pošumljavanjem čim se steknu odgovarajući vremenski i drugi uvjeti.  

Kako bi se efikasno organizovala proizvodnja šumskih drvnih sortimenata u narednom periodu i adekvatno angažovali svi zaposleni u procesu proizvodnje, dogovoreno je da  upravnici podružnica/Pogona,  dostave Sektoru iskorištavanja šuma dinamičke planove za vlastitu režiju po količinama drvnih sortimenata i odjelima.

Upravnicima podružnica/Pogona data je i obaveza da poduzmu sve neophodne mjere i aktivnosti kako bi  povećali udio lišćarskih i četinarskih trupaca u cjelokupnom procesu proizvodnje. Kako bi se prevazišle i spriječile moguće nepravilnosti i nesavjesan rad kod terenskog osoblja,  upravnicima podružnica/Pogona naloženo je da u saradnji sa Sektorom iskorištavanja šuma, a shodno ranije donesenom zaključku Uprave ŠPD-a vršenju kontrola,  pojačaju kontrole primke i otpreme šumskih drvnih sortimenata  na radilištima.  Da bi se uredno organizovala prodaja raspoloživih količina drvnih sortimenata građanima preko uplata na blagajni u Šumarijama, data je obaveza Službi za komercijalne poslove ŠPD-a, da podružnicama/Pogonu  dostave  Plan prodaje drvnih sortimenata putem prodavnica. 

 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.