Nepovoljni vremenski uslovi otežavaju proizvodnju

Napisano od strane

Nepovoljni vremenski uslovi otežavaju proizvodnjuProizvodnja šumskih drvnih sortimenata u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa tokom mjeseca septembra odvijala se otežano čemu su doprinijele obilne kišne padavine koje su onemogućavale izvođenje terenskih radova u šumarstvu. Zaposleni u Unsko-sanskim šumama zajedno sa privatnim izvođačima angažovanim na izvršenju usluga sječe, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata poduzimaju maksimalne napore kako bi sustigli zaostatke u proizvodnji.
Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa tokom mjeseca septembra odvijala se otežano čemu su doprinijele obilne kišne padavine koje su onemogućavale izvođenje terenskih radova u šumarstvu. Zaposleni u Unsko-sanskim šumama zajedno sa privatnim izvođačima angažovanim na izvršenju usluga sječe, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata poduzimaju maksimalne napore kako bi sustigli zaostatke u proizvodnji, s obzirom da je Stručni kolegij na jednoj od svojih ranijih sjednica donio zaključak prema kojem je Upravnicima podružnica/Pogona data obaveza da u što kraćem vremenu Upravi ŠPD-a dostave Prijedlog realizacije proizvodnje sa posebnim akcentom na rješenje problema zaostataka u proizvodnji. Na sastanku je naglašeno da dinamika za XI i XII mjesec ostaje u okvirima Plana proizvodnje, što podrazumjeva da se zaostaci moraju sustići najkasnije do kraja oktobra ove godine.
Sječa drvnih sortimenata u septembru 2014. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 83 %. Od planiranih 42.403 m3 usječeno je 35.222 m3 svih drvnih sortimenata. Posječena masa, manja je za 7.181 m3 od planirane mase. Gledajući po podružnicama, faza sječe realizovana je ovako:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać realizovala je sječu sa 65 %. Od planiranih 8.231 m3 usječeno je 5.324 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu sječe realizovao je sa 126 %. Od planiranih 6.020 m3 realizovano je 7.597 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac izvršila je sječu sa sa 76 %. Od planiranih 14.615 m3 realizovano je 11.167 m3.
– Podružnica “Šumarija” Cazin fazu sječe drvnih sortimenata izvršila je sa 160 %. Od planiranih 982 m3 realizovano je 1.574 m3
– Podružnica „Šumarija“ Ključ realizovala je sječu sa 86 %. Od planiranih 3.306 m3 realizovano je 2.856 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most sječu je izvršila sa 72 %. Od planiranih 9.249 m3 izvršeno je 6.704 m3.

Izvoz drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za septembar 2014. godine ostvaren je sa 82 %. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa tokom septembra 2014. godine izvezlo je na međustovarišta 34.937 m3 svih drvnih sortimenata što je manje od planiranog za 7.466 m3. Po podružnicama , ova faza proizvodnje realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać izvoz drvnih sortimenata realizovala je sa 52 %. Od planiranih 8.231 m3 izvezeno je 4.295 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu izvoza realizovao je sa 107 %. Od planiranih 6.020 m3 realizovano je 6.437 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac izvoz je realizovala sa 86 %. Od planiranih 14.615 m3 realizovano je 12.558 m3.
– Podružnica “Šumarija” Cazin fazu izvoza izvršila je sa 145 %. Od planiranih 982 m3 realizovano je 1.424 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ izvoz je realizovala sa 75 %. Od planiranih 3.306 m3 realizovano je 2.475 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most realizovala je fazu izvoza sa 84 %. Od planiranih 9.249 m3 izvezeno je 7.748 m3.

Otprema drvnih sortimenata na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za septembar 2014. godine realizovana je sa 87 %. Od planiranih 42.403 m3 otpremljeno je 36.854 m3 što je manje od planiranog za 5.549 m3. Po podružnicama, ova faza realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać fazu otpreme izvršila je sa 62 %. Od planiranih 8.231 m3 otpremljeno je 5.100 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa otpremu drvnih sortimenata izvršio je sa 135 %. Od planiranih 6.020 m3 otpremljeno je 8.124 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac fazu otpreme izvršila je sa 87 %. Od planiranih 14.615 m3 izvršeno je 12.728 m3.
– Podružnica “Šumarija” Cazin fazu otpreme izvršila je sa 144 %. Od planiranih 982 m3 otpremljeno je 1.415 m3 svih drvnih sortimenata.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ otpremu drvnih sortimenata izvršila je sa 70 %. Od planiranih 3.306 m3 realizovano je 2.300 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most otpremu je realizovala sa 78 %. Od planiranih 9.249 m3 izvršeno je 7.187 m3.

Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata za period januar- septembar 2014. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa podbačajem u svim fazama.
Sječa drvnih sortimenata na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa izvršena je sa 90 %. Od planiranih 341.054 m3 usječeno je 307.562 m3 svih drvnih sortimenata. Gledajući po podružnicama, ova faza izvršena je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać sječu drvnih sortimenata izvršila je sa 99 %. Od planiranih 54.018 m3 realizovano je 53.490 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu sječe realizovao je sa 93 %. Od planiranih 61.023 m3 izvršeno je 56.545 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac realizovala je sječu sa 85 %. Od planiranih 127.225 m3 usječeno je 107.708 m3.
– Podružnica “Šumarija” Cazin fazu sječe izvršila je sa 94 %. Od planiranih 9.757 m3 realizovano je 9.134 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ sječu drvnih sortimenata realizovala je sa 76 %. Od planiranih 23.141 m3 izvršeno je 17.475 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most izvršila je sječu sa 96 %. Od planiranih 65.890 m3 usječeno je 63.210 m3 svih drvnih sortimenata.

Izvoz drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za period januar- septembar 2014. godine ostvaren je sa 92 %. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa su za ovaj period izvezli na međustovarišta 315.426 m3 svih drvnih sortimenata što je manje od planiranog za 25.628 m3. Po podružnicama , ova faza proizvodnje realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać fazu izvoza drvnih sortimenata realizovala je sa 94 %. Od planiranih 54.018 m3 izvezeno je 51.031 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa ovu fazu proizvodnje izvršio je sa 94 %. Od planiranih 61.023 m3 realizovano je 57.066 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac izvoz je realizovala sa 88 %. Od planiranih 127.225 m3 izvezeno je 112.064 m3.
– Podružnica “Šumarija” Cazin fazu izvoza izvršila je sa 97 %. Od planiranih 9.757 m3 izvršeno je 9.464 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ izvoz drvnih sortimenata realizovala je sa 76 %. Od planiranih 23.141 m3 realizovano je 17.538 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most ovu fazu proizvodnje realizovala je sa 104 %. Od planiranih 65.890 m3 izvršeno je 68.263 m3.

Otprema drvnih sortimenata za period januar-septembar 2014. godine, na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 87 %. Od planiranih 341.054 m3 otpremljeno je 297.041 m3 svih drvnih sortimenata. Ova faza proizvodnje po podružnicama realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać izvršila je otpremu drvnih sortimenata sa 95 %. Od planiranih 54.018 m3 otpremljeno je 51.260 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa ovu fazu proizvodnje izvršio je sa 91 %. Od planiranih 61.023 m3 realizovano je 55.452 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac otpremu je izvršila sa 84 %. Od planiranih 127.225 m3 otpremljeno je 106.480 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu otpreme realizovala je sa 99 %. Od planiranih 9.757 m3 izvršeno je 9.611 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ realizovala je otpremu drvnih sortimenata sa 72 %. Od planiranih 23.141 m3 izvršeno je 16.762 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most otpremu je izvršila sa 87 %. Od planiranih 65.890 m3 realizovano je 57.476 m3 svih drvnih sortimenata.

Zalihe drvnih sortimenata na šuma-panju na dan 30.09.2014. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa ukupno su iznosile 17.799 m3 i manje su za 660 m3 u odnosu na mjesec avgust ove godine.
Zalihe drvnih sortimenata na međustovarištu na dan 30.09. 2014. godine na nivou Preduzeća iznosile su 34.370 m3 i veće su za 1.767 m3 u odnosu na mjesec avgust 2014. godine.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.