ObiljeŠ¾en svjetski dan šuma

Napisano od strane

Obilježavanje značajnijih ekoloških datuma, tradicija je u Šumsko-privrednom društvu “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa još od njegovog osnivanja. Ovi datumi,  svake godine, obilježavaju se različitim aktivnostima koje se, veoma često, realizuju u saradnji sa lokalnom zajednicom. Tako je u srijedu 21. marta 2018. godine u organizaciji ŠPD-a obilježen i Svjetski dan šuma. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, ovaj značajan ekološki datum, nije mogao biti obilježen konkretnim akcijama na terenu, nego je obilježen različitim predavanjima i prezentacijama o šumama i njihovom značaju za život čovjeka u osnovnim i srednjim školama širom Unsko-sanskog kantona. Predavanja i prezentacije pripremili su i realizovali mladi šumarski kadrovi angažovani u ŠPD-u. 

Tako je Podružnica “Šumarija” Bihać pripremila  ekološki čas u osnovnim školama „Kamenica“, „Izačić“  i „Klokot“.  Podružnica „ Šumarija“ Bosanski Petrovac priredila je  kratku prezentaciju za učenike Osnovne škole „Ahmet Hromadžić“  i  „Gimnazije“  u Bosanskom Petrovcu. Slično je bilo i u Pogonu gospodarenja za općinu Bosanska Krupa čiji su inžinjeri  pripremili  kraće predavanje o značaju šuma za život ljudi učenicima  osnovnih škola “Radić“ ,  Druga osnovna škola,  kao  i Gimnazije u Bosanskoj Krupi. 
 

Podružnica “Šumarija” Sanski Most pripremila je i realizovala prezentaciju i interaktivnu nastavu sa učenicima osnovne škole „Hasan Kikić“ i polaznicima dječijeg obdaništa „Krajiška radost“ u Sanskom Mostu.    Podružnica “Šumarija” Cazin iste aktivnosti provela je osnovnoj školi „Ćoralići“, dok je  Podružnica “Šumarija” Ključ priredila prezentaciju o značaju šuma za život savremenog čovjeka za učenike Mješovite srednje škole „Ključ“.   Nakon što su održali svoja izlaganja i predavanja, predstavnici ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa su, u većini škola,  učenicima uručili poklone poput držača olovaka, privjesaka i podmetača koje su radili zaposlenici Sektora za ekologiju i zaštitne šume ŠPD-a.

Ovakvim aktivnostima na obilježavanju značajnih ekoloških datuma, ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa imalo je za cilj da ukaže na značaj šuma bez kojih bi  život na Zemlji bio nemoguć. Svaki udisaj zraka, svaki gutljaj vode, kao i bezbroj drugih blagodati čovjek duguje šumi, a to su mogli naučiti i učenici osnovnih i srednjih škola za koje su stručni zaposlenici ŠPD-a pripremili prigodna predavanja i prezentacije iz oblasti ekologije.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.