Odabrani najbolji likovni radovi

Napisano od strane

Odabrani najbolji likovni radovi
Uprava ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa na sjednici održanoj 07.06.2011. godine, usvojila je izvještaj o odabiru najboljih likovnih radova prispjelih na natječaj za likovne radove koji je raspisan povodom obilježavanja Međunarodne godine šuma. Komisija za obilježavanje međunarodne godine šuma izvršila je selekciju najboljih radova prispjelih na natječaj i proglasila pobjednike ovogodišnjeg likovnog natječaja. Za mlađi uzrast (I. do V. razred osnovne škole) Komisija je odabrala sljedeće radove:
Uprava ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa na sjednici održanoj 07.06.2011. godine, usvojila je izvještaj o odabiru najboljih likovnih radova prispjelih na natječaj za likovne radove koji je raspisan povodom obilježavanja Međunarodne godine šuma. Komisija za obilježavanje međunarodne godine šuma izvršila je selekciju najboljih radova prispjelih na natječaj i proglasila pobjednike ovogodišnjeg likovnog natječaja. Za mlađi uzrast (I. do V. razred osnovne škole) Komisija je odabrala sljedeće radove:

1. Rad pod šifrom „Vesela šuma“ iz OŠ „Konjodor“ Bužim

2. Rad pod šifrom „142“ iz Centralne OŠ Cazin

3. Rad učenice Amine Karadžić iz OŠ „Sanica“ Ključ

4. Rad pod šifrom „Vinks“ iz Druge OŠ Bos.Krupa

5. Rad pod šifrom „Cvijet 333“ iz OŠ „5. oktobar“ Sanski Most

6. Rad pod šifrom“Breza“ iz OŠ „Brekovica“ Bihać

Za mlađi uzrast predviđene su nagrade od 150, 100 i 50 KM za prva tri mjesta kao i knjige za osvojeno IV,V i VI mjesto.

Za stariji uzrast (VI. do IX. razred) Komisija je odabrala sljedeće radove:

1. Rad pod šifrom „Put života“ iz Prve OŠ Bos. Krupa

2. Rad pod šifrom „Drveće 4444“ iz OŠ „ 5. oktobar“ Sanski Most

3. Rad učenika Edina Čauševića iz OŠ „Harmani I“ Bihać

4. Rad pod šifrom „ Životinjsko carstvo“ iz OŠ „Fadil Bilal“ Šumatac- Velika Kladuša

5. Rad učenice Sanele Bekonjić iz OŠ „Ostrožac“ Cazin

6. Rad pod šifrom „Ljubičica“ iz OŠ „Čavnik“ Čava-Bužim

Predviđene nagrade za stariji uzrast za prva tri mjesta iznose 200, 150 i 100 KM. Za osvojeno IV,V i VI mjesto za nagrade su predviđene knjige.

Van konkurencije nagrađen je rad pod šifrom „Rijeka“ iz OŠ „13. septembar“ iz Bužima sa 200 KM . Radovi pod šiframa: „sunčane krošnje“, „šumsko carstvo“ i „život“ iz Prve osnovne škole iz Bosanske Krupe nagrađeni su svaki sa 50 KM.

Nagrade će biti uručene na manifestaciji „Šumarijada“ koja će biti upriličena u mjesecu septembru ove godine u Gornjoj Koprivni kod Cazina. Svi nagrađeni učenici i škole bit će pozvani na „Šumarijadu“ kako bi primili nagrade.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim školama i učenicima na učešću a pobjednicima upućujemo naše čestitke.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.