Odlučni u namjeri da riješe problem sušenja četinarskih šuma

Napisano od strane

Na inicijativu Uprave ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, predstavnici Ministarstva   poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH su u srijedu 30. maja 2018. godine u Bihaću održali  sastanak sa predstavnicima ŠPD-a, Kantonalnog  ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te predstavnicima Federalnih i Kantonalnih  uprava za šumarstvo i inspekcijske poslove. Na sastanku se raspravljalo o aktuelnoj problematici sušenja četinarskih šuma na jednom dijelu  općine Bosanski Petrovac.  Ovaj problem, je već već dugi niz godina prisutan u Unsko-sanskim šumama koje poduzimaju sve dozvoljene aktivnosti i mjere kako bi ga dugoročno i efikasno riješili.  Nakon što su detaljno upoznati sa problemom sušenja četinarskih šuma izazvanog prenamnoženjem potkornjaka, prisutni su izrazili svoju zabrinutost  i odlučnost da kvalitetno riješe ovaj problem. U tom cilju donijeli su i nekoliko zaključaka.

Tako je naloženo da ŠPD prikupi podatke o sušenju šuma na području Bosanskog Petrovca,  te da iste preko Kantonalne uprave za šumarstvo,  uputi Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Iznijete su i sugestije da se na područjima pogođenim sušenjem proglasi stanje prirodne nepogode. Jedan od zaključaka bio je i da se od osnivača zatraži da  dobit koju je ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa ostvarilo  u prošloj godini rasporedi za sanaciju četinarskih šuma pogođenih sušenjem. Predloženo je i da se pojednostavi i ubrza procedura oko prodaje drveta na šuma-panju kako bi posječeni sortimenti što manje ostajali u šumi i tako spriječili dodatno prenamnoženje potkornjaka.  Predstavnici ŠPD-a su na sastanku iznijeli podatak da aktuelni Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, uveliko ograničava efikasnost borbe na sprječavanju sušenja šuma,  te zatražili da se predlože određene izmjene zakona koje bi išle u smjeru prevazilaženja ovog problema.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.