OdrŠ¾ana edukacija za uposlenike

Napisano od strane

Stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenika u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa  zauzima važno mjesto. Seminari i edukacije održavaju se obično u zimskom periodu kada se, zbog nepovoljnih vremenskih uslova, proizvodnja odvija umanjenom dinamikom. Jedna u nizu edukacija za radnike Unsko-sanskih šuma održana je u četvrtak 23.februara 2017. godine u Direkciji ŠPD-a u Bosanskoj Krupi. 
Obuku su zajednički pripremili i realizovali zaposlenici Sektora ekonomskih poslova, Antikorupcionog tima i Odjeljenja interne revizije ŠPD-a. Predavači na edukaciji su bili: Goran Mikić, Jasmin Grošić, Esmira Kapić i Suada Suljić. Edukaciji je prisustvovalo preko 40 zaposlenih u ŠPD-u među kojima su bili upravnici podružnica, interni kontrolori, kontrolori materijalno-finsnsijskog poslovanja, likvidatori, članovi Aantikorupcionog tima i rukovodioci službi i sektora. Predavanja su obuhvatila  sljedeće teme: Procedure rada povjerenika za etiku, Procedure rada referenta za informisanje, Uloga interne revizije u otkrivanju i spriječavanju prevara, Sadržaj kontrole elemenata obračuna plaća i ostalih naknada zaposlenika ŠPD-a i Sadržaj kontrole prijedloga za fakturisanje, izrade faktura i usaglašavanje sa izvještajem. 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.