OdrŠ¾ana obuka o krojenju i klasiranju drvnih sortimenata

Napisano od strane

ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, u vrijeme izrazito nepovoljnih vremenskih uslova kada je otežano ili onemogućeno izvođenje terenskih radova, već godinama prakticira održavanje različitih obuka i edukacija. Tako je u četvrtak 20. maja 2021. godine organizirana obuka iz krojenja i klasiranja šumskih drvnih sortimenata kako bi se poboljšala proizvodnja vrijednijih sortimenata. Obuci je prisustvovalo oko trideset zaposlenika ŠPD-a: krojača drvnih sortimenata, primača na šuma-panju, poslovođa eksploatacije, inžinjera u pripremi proizvodnje te upravnika podružnica i njihovih pomoćnika. 


Predavači su bili profesori sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Obuka je bila podijeljena na dva dijela. Prvi, teoretski dio priređen je u konferencijskoj sali u zgradi Direkcije u Bosanskoj Krupi, dok je drugi praktični dio realiziran na terenu. Praktični, odnosno terenski dio obuke za zaposlenike Šumarija Ključ i Sanski Most održan je u Podružnici „Šumarija“ Sanski Most. Praktična obuka za zaposlenike iz Bosanskog Petrovca i Bihaća održana je na području „Šumarije“ Bosanski Petrovac, dok je za zaposlenike Cazina i Bosanske Krupe ovaj dio obuke realiziran na području Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa.          

Jasmin Grošić

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.