OdrŠ¾ana peta sjednica Stručnog kolegija

Napisano od strane

      U ponedjeljak 12. maja ove godine u Bosanskoj Krupi održana je peta redovna sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. ÄŒlanovi kolegija analizirali su realizaciju ranije donesenih zaključaka Stručnog kolegija, a razmatrali su i izvještaj proizvodnje u ŠPD-u za mjesec april 2017. godine i period januar – april 2017 godine. Nakon  razmatranja i diskusije članovi kolegija donijeli su i nekoliko zaključaka. 
Imajući u vidu zaostatak u proizvodnji uzrokovan nepovoljnim vremenskim prilikama,  upravnicima podružnica/Pogona naloženo je da se zajedno sa izvođačima radova, odnosno vršiocima usluga sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata u ŠPD-u,  maksimalno angažuju kako bi u nerednom periodu sustigli Plan proizvodnje.  

Upravnici podružnica također su zaduženi da, shodno potrebama, šalju zahtjeve za objavu oglasa usluga sječe-izvoza-iznosa šumskih drvnih sortimenata, a sekretar Komisije za javne nabavke ŠPD-a u obavezi je da pripremi objavu obavještenja sječe-izvoza-iznosa šumskih drvnih sortimenata dva puta mjesečno.

             ÄŒlanovi Stručnog kolegija primili su na znanje Informaciju o certificiranju u ŠPD-u.  S tim u vezi,  upravnici podružnica/Pogona zaduženi su da do sljedeće sjednice Stručnog kolegija dostave svoje prijedloge za rješavanje problema bacanja smeća u šumi kao i za obuku sjekača o pravilnoj tehnici sječe stabala. 

            S obzirom da su Uprava i Stručni kolegij ŠPD-a saglasni da se ove godine na nivou Šumsko-privrednog društva održi “Šumarijada” , imenovan je Organizacioni odbor  kojeg će činiti predsjednik i dvanaest članova.  Organizacionom odboru naloženo je da u roku od osam dana, u koordinaciji sa izvršnim direktorom za oblast šumarstva sačine i dostavi Upravi ŠPD-a  Prijedlog za organizaciju Šumarijade, u kom će biti navedeno mjesto i vrijeme održavanja.

 

 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.