OdrŠ¾ani radni sastanci u svim podruŠ¾nicama Š PD-a

Napisano od strane

          Vršilac dužnosti direktora ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa mr.sci. Haris Mešić, neposredno po stupanju na dužnost, upriličio je obilazak svih podružnica/Pogona  ŠPD-a  sa čijim upravnicima je održao čitav niz tematskih  sastanaka. Ovim sastancima prisustvovao je i izvršni direktor za oblast šumarstva Mensud Tuzlak  kao i izvođači radova angažovani na vršenju usluga sječe,izvoza i iznosa  drvnih sortimenata u šumarijama.  Cilj ovih sastanaka bio je je upoznavanje direktora/predsjednika Uprave ŠPD-a sa radom podružnica kao i problemima koji ih
prate.

Nakon što je informisan o aktuelnom stanju direktor Mešić je sa upravnicima, izvršnim direktorom za oblast šumarstva  i izvođačima radova razmatrao mogućnost prevazilaženja prisutnih problema, s ciljem šte efikasnijeg rada i poslovanja podružnica „Šumarija“. Posebna pažnja na ovim sastancima posvećena je problemu  sustizanja zaostataka u proizvodnji  što bi trebalo da bude prioritet u daljem radu ŠPD-a. 

Kako doznajemo od direktora Mešića, problem zaostatka u proizvodnji trebao bi biti riješen u skorijem periodu, što će svakako rezultirati uspješnom realizacijom Plana rada i poslovanja ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa za 2016. godinu.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.