Održan sastanak Savjeta direktora šumskoprivrednih društava F BiH

Napisano od strane

Održan sastanak Savjeta direktora šumskoprivrednih društava  F BiH U šumarskom domu Lanište kod Ključa, u četvrtak 1. oktobra 2009. godine održana je sjednica savjeta direktora svih šumskoprivrednih društava sa područja Federacije BiH. Glavninu sastanka činila je rasprava o donošenju novog Zakona o šumama te upoznavanje sa aktuelnim stanjem u šumskoprivrednim društvima koje je nastalo kao odraz globalne ekonomske krize.
U šumarskom domu Lanište kod Ključa, u četvrtak 1. oktobra 2009. godine održana je sjednica savjeta direktora svih šumskoprivrednih društava sa područja Federacije BiH. Glavninu sastanka činila je rasprava o donošenju novog Zakona o šumama te upoznavanje sa aktuelnim stanjem u šumskoprivrednim društvima koje je nastalo kao odraz globalne ekonomske krize.

Savjet direktora zaključio je da se recesija uveliko odrazila i na poslovanje šumskoprivrednih društava Federacije BiH od kojih je većina u izuzetno teškoj situaciji. Uticaj ekonomske krize na poslovanje preduzeća šumarstva posebno je vidljiv kod problema u vezi sa plasmanom četinarskih drvnih sortimenata. Savjet direktora na svojoj sjednici podržao je i nacrt Zakona o šumama BiH, te donio zaključak da se uz pomoć nadležnih institucija u Zakon uvrste amandmani kojim bi se omogućilo formiranje jedne uprave za šumarstvo na nivou Federacije BiH koja bi imala svoje ispostave u kantonima. Drugi zaključak odnosio se na brigu o zaštićenim područjima. Savjet direktora traži, da bez obzira ko će upravljati zaštićenim područjima, da šumama gospodare šumarski stručnjaci odnosno preduzeća šumarstva u BiH.

Na redovnoj sjednici Savjeta direktora šumskoprivrednih društava Federacije BiH razmatrana je i posjeta delagacije šumarskih stručnjaka iz Republike Turske Bosni i Hercegovini. Delegacija će 10. oktobra ove godine posjetiti i Unsko-sanski kanton gdje će sa predstavnicima ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa upriličiti sastanak i druženje na kojem će razmijeniti svoja znanja i iskustva iz oblasti šumarstva.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.