Održana četvrta sjednica Stručnog kolegija

Napisano od strane

Održana četvrta sjednica Stručnog kolegijaČetvrta sjednica Stručnog kolegija ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos. Krupa održana je u četvrtak 5. aprila ove godine u prostorijama Podružnice «Šumarija» Bos. Petrovac. Raspravljalo se o Izvještaju proizvodnje za mart 2007 i period januar-mart 2007.godine te o radu za drugi kvartal 2007. godine. Nakon duže rasprave u kojoj su učešće uzeli svi članovi Stručnog kolegija, a u svrhu efikasnijeg rada i poslovanja Preduzeća, doneseno je i nekoliko zaključaka.
Četvrta sjednica Stručnog kolegija ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos. Krupa održana je u četvrtak 5. aprila ove godine u prostorijama Podružnice «Šumarija» Bos. Petrovac. Raspravljalo se o Izvještaju proizvodnje za mart 2007 i period januar-mart 2007.godine te o radu za drugi kvartal 2007. godine. Nakon duže rasprave u kojoj su učešće uzeli svi članovi Stručnog kolegija, a u svrhu efikasnijeg rada i poslovanja Preduzeća, doneseno je i nekoliko zaključaka.

Tako je zadužen pomoćnik upravnika Podružnice «Građenje, mehanizacija i održavanje» Bos. Petrovac da kontaktira sa izvođačima radova kako bi se ubrzao proces izgradnje šumskih puteva i ispoštovali predviđeni rokovi. Upravnik Pogona gospodarenja za općinu Bos. Krupa i upravnik Podružnice «Šumarija» Sanski Most zaduženi su da u roku od 7 dana pripreme po 200 m3 do 250 m3 bukovih trupaca za javnu licitaciju, a pomoćnik direktora za ekonomske poslove i rukovodilac Službe za komercijalne poslove da poduzmu pripreme za raspisivanje tendera.

Na sastanku je konstatovalo da će do 30.06.2007. godine biti izvršeni šumsko-uzgojni radovi. Također je konstatovano da će menadžment ŠPD-a uskoro biti suočen sa velikim pritiskom drvoprerađivača kad je u pitanju snabdijevanje sirovinom. Stoga je zauzet stav da Menadžment Preduzeća u narednom periodu posluje u skladu sa potpisanim ugovorima.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.