Održana sjednica Stručnog kolegija ŠPD-a

Napisano od strane

Održana sjednica Stručnog kolegija ŠPD-aU utorak 8. februara ove godine u Bosanskoj Krupi održana je sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Na sjednici se raspravljalo o realizaciji prethodno donesenih zaključaka, realizaciji proizvodnje za mjesec januar tekuće godine kao i o dinamikama sječe, izvoza i otpreme šumskih drvnih sortimenata za 2011. godinu. Nakon diskusije koja je uslijedila po svim tačkama dnevnog reda, doneseno je i nekoliko zaključaka.
U utorak 8. februara ove godine u Bosanskoj Krupi održana je sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Na sjednici se raspravljalo o realizaciji prethodno donesenih zaključaka, realizaciji proizvodnje za mjesec januar tekuće godine kao i o dinamikama sječe, izvoza i otpreme šumskih drvnih sortimenata za 2011. godinu. Nakon diskusije koja je uslijedila po svim tačkama dnevnog reda, doneseno je i nekoliko zaključaka.

Upravnici podružnica/Pogona zaduženi su da se maksimalno angažuju na proizvodnji lišćarskih drvnih sortimenata sve do momenta kolanja sokova u proljeće. Obaveza upravnika bila je da insistiraju na cijepanju ogrijevnog i celuloznog drveta prečnika većeg od 40 cm, te da ulože maksimum napora kako bi do 15. jula ove godine izvršili isporuku ogrjevnog drveta za penzionere Unsko-sanskog kantona.

S obzirom da se u Podružnici „Šumarija“ Sanski Most nalazi veća količina ogrijevnog drveta na lageru, Služba za komercijalne poslove ŠPD-a zadužena je da kontaktira sa kupcima koji povlače veće količine ogrjeva u dugom i koji traže dodatne količine ovog sortimenta, kako bi povukli određenu količinu ovog ogrjeva, budući da se dolaskom toplijih dana može očekivati i gubljenje kvaliteta ovog sortimenta. Članovi Stručnog kolegija, na sjednici su izrazili i problem uzurpacija državnog zemljišta, što je naročito prisutno na području općine Cazin. Služba za imovinsko-pravne poslove ŠPD-a , stoga je zadužena da se, po dostavljenim podacima od strane Sektora za uređivanje šuma, zajedno sa Kantonalnom upravom za šume USK-a, uključi u rješavanje uzurpacija državnog zemljišta na području ove općine.

Članovi Stručnog kolegija ŠPD-a, na sjednici su istakli da je jednom od Rezolucija Generalne skupštine UN-a , 2011. godina proglašena Međunarodnom godinom šuma, u cilju podizanja svijesti društva o značaju šuma i unaprijeđenja održivog gospodarenja, zaštite i stanja šuma na Zemlji. Sve države članice UN su pozvane da tokom 2011. godine na međunarodnom i nacionalnom nivou organiziraju različite aktivnosti kojima bi se obilježila Međunarodna godina šuma i na taj način ukazalo javnosti na dobrobiti koje šumski ekosistemi daju čovječanstvu. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa također će prigodnim aktivnostima obilježiti ovaj značajan događaj. Upravnici podružnica/pogona, zaduženi su , da u tu svrhu , kontaktiraju sa direktorima osnovnih ili srednjih škola u svojoj blizini, kako bi se dogovorili da za Svjetski dan šuma 21. marta 2011. godine, održi jedan školski čas o značaju šuma u prirodi, ili u školskim učionicama ukoliko bi to zahtjevali vremenski uslovi.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.