Oglas za javnu prodaju nekretnina sa pokretnim stvarima

Napisano od strane

Na osnovu člana 363., stav (1) Zakona o stvarnim pravima (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 66/13 i 100/13), članova 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 17/14), člana 1. stav (4) Odluke Skupštine ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bos. Krupa o uslovima i načinu prodaje nekretnina sa pokretnim stvarima u vlasništvu ŠPD-a broj: 019-639-17/17 od 15.06.2017. godine, Uprava ŠPD “Unsko – sanske šume” d.o.o. Bos. Krupa objavljuje OGLAS za javnu prodaju nekretnina sa pokretnim stvarima u vlasništvu ŠPD “Unsko – sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa putem licitacije. Detalje možete preuzeti ovdje.
NULL

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.