Osigurati kontinuitet proizvodnje drvnih sortimenata u narednom periodu

Napisano od strane

Osigurati kontinuitet proizvodnje drvnih sortimenata u narednom periodu U prostorijama Šumarskog doma „Lanište“ kod Ključa, u ponedjeljak 6. decembra ove godine održana je Dvanaesta redovna sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Na sjednici se raspravljalo o realizaciji prethodno donesenih zaključaka i izvještaju ostvarenoj proizvodnji Preduzeća za novembar i period januar-novembar 2010. godine. Članovi Stručnog kolegija upoznati su još sa informacijama o poslovima na izradi Šumsko-privredne osnove za ŠPP „Unsko“ i predprocjeni certificiranja ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa.
U prostorijama Šumarskog doma „Lanište“ kod Ključa, u ponedjeljak 6. decembra ove godine održana je Dvanaesta redovna sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Na sjednici se raspravljalo o realizaciji prethodno donesenih zaključaka i izvještaju ostvarenoj proizvodnji Preduzeća za novembar i period januar-novembar 2010. godine. Članovi Stručnog kolegija upoznati su još sa informacijama o poslovima na izradi Šumsko-privredne osnove za ŠPP „Unsko“ i predprocjeni certificiranja ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa. Nakon što su detaljno razmotrene sve tačke dnevnog reda doneseno je i nekoliko zaključaka. Upravnici podružnica i Pogona zaduženi su da se maksimalno angažuju kako bi na vrijeme realizovali Plan šumsko-uzgojnih radova za 2010. godinu. Upravnik Podružnice „Građenje, mehanizacija i održavanje“ zadužen je da u saradnji sa upravnicima podružnica/Pogona uradi Plan zimskog održavanja puteva te da isti dostavi upravi ŠPD-a na razmatranje.

Upravnici su također zaduženi da pripreme odjele i izvođače radova, osiguraju prohodnost puteva te poduzmu i ostale neophodne aktivnosti kako bi obezbijedili kontinuitet proizvodnje u mjesecu januaru i februaru 2011. godine. S obzirom da se u novoj sistematizaciji poslova i radnih zadataka ŠPD-a uvodi radno mjesto krojač-razmjerač, s ciljem poboljšanja kvaliteta izradae drvnih sortimenata, zadužen je rukovodilac Sektora pripreme proizvodnje da zajedno sa upravnicima Podružnica „Šumarija“ Sanski Most i Bihać, tokom januara 2011. godine, urade Plan i program educiranja zaposlenika koji će biti raspoređeni na ovo radno mjesto.

Razmatrajući Prijedlog etata za „Ključko“ ŠPP dostavljen od strane Sektora za uređivanje šuma ŠPD-a, članovi Stručnog kolegija ŠPD-a donijeli su zaključak kojim se zadužuje komisija u sastavu: rukovodilac Sektora pripreme proizvodnje, rukovodilac Sektora za uređivanje šuma i upravnik Podružnice „Šumarija“ Ključ, da razmotre Prijedlog etata za „Ključko“ šumsko-privredno područje te da eventualne primjedbe, u pismenoj formi, dostave Upravi ŠPD-a najkasnije do 13. decembra 2010. godine. Na sjednici je još zaključeno da rukovodilac Sektora za uređivanje šuma sačini Operativni plan rada Sektora za 2011. godinu te da izvršni direktor za obast prava razmotri primjedbe upućene od strane Sindikata ŠPD-a a koje se odnose na kvalitet HTZ opreme.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.