Posjeta profesora i studenata Š umarskog fakulteta u Sarajevu Unsko-sanskim šumama

Napisano od strane

Devet profesora i dvadeset i jedan student Šumarskog fakultata iz Sarajeva u srijedu i četvrtak 26. i 27. aprila 2023. godine, boravila je u Unsko-sanskom kantona u sklopu stručne šumarske ekskurzije. Prvog dana svoje posjete, profesori i studenti šumarstva posjetili su “Šumariju” Bosanski Petrovac gdje su održali sastanak sa predstavnicima Unsko-sanskih šuma. 

Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac najveća je poslovna jedinica ŠPD-a koja sa najvećim procentom učestvuje u cjelokupnoj proizvodnji drvnih sortimenata na nivou preduzeća. Za dobru organizaciju rada kao i dobre ostvarene rezultate zaslužni su zaposlenici „Šumarije“ na čelu sa upravnicom podružnice Dženitom Terzić, koja je bila i domaćin profesorima i studentima. Izvršni direktor za oblast šumarstva Denis Burzić, zajedno sa upravnicom Terzić prisutne je upoznao sa osnovnim podacima i karakteristikama koje se odnose na rad “Unsko-sanskih šuma” i podružnice „Šumarija“ Bosanski Petrovac. Nakon sastanka upriličena je posjeta drvoprerađivačkom preduzeću „Asiks“ d.o.o iz Bosanskog Petrovca. Ovo preduzeće spada u red najvećih drvoprerađivača Unsko-sanskog kantona, koji znatne količine kupuje od Unsko-sanskih šuma. Prema riječima vlasnika preduzeća Kerima Silnovića, firma Asiks svoje finalne i polufinalne proizvode plasira u desetak stranih država.

Drugog dana svoje posjete Unsko-sanskim šumamam, studenti i profesori šumarskog fakulteta u Sarajevu obišli su radilišta u Bjelajskim uvalama gdje se vrše radovi sječe i izvoza šumskih drvnih sortimenata. Na ovim područjima sječu i iznos drvnih sortimenata vrši preduzeće „Mele Company“  uz pomoć harvestera i forvardera, specijaliziranih radnim mašina namijenjenih za sječu i iznos drveta. Proizvodnja uz pomoć ovih mašina sve viša nailazi na primjenu u Unsko-sanskim šumama zbog njihove efikasnosti. Primjera radi, jedan harvester dnevno može da posiječe i skroji i do 120 kubika. Osim toga, može da radi u uslovima u kojima je ljudska snaga neprimjenjiva, poput loših vremenskih prilika i nepovoljnog terena. Mladi šumari iskazali su posebno interesovanje za sječu i iznos drvnih sortimenata uz pomoć ovih naprednih tehnologija koji predstavljaju budućnost u šumarstvu.  
          

Nakon obilaska terena profesori i studenti upriličili su posjetu Sektoru uređivanja gdje su upoznati sa načinom rada ovog sektora, bez kojeg bi proizvodnja šumskih drvnih sortimenata bila nezamisliva. Profesori Šumarskog fakulteta u Satrajevu, zajedno sa svojim studentima posjetili su i Nacionalni park „Una“ gdje su mogli vidjeti svu ljepotu i raskoš prirode koju nudi ovo mjesto, nakon čega su puni dobrih impresija krenuli put Sarajeva.

Svoje utiske prenio nam je i dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ahmet Lojo: „Ovdje smo na stručnoj šumarskoj ekskurziji sa studentima. Naš plan je da obiđemo prostor Unsko-sanskog kantona, posjetimo više šumarija, Nacionalni park Una , i da vidimo čljepote ovoga kraja. Jednostavno, želimo da se naši studenti upoznaju sa svim dijelovima naše države, a pošto su naše kolege – Krajišnici uvijek bili dobri domaćini, uz njihovu pomoć uspjeli smo organizirati ovu ekskurziju. Prvi dan naše posjete protekao je prilično lijepo. Iz Sarajeva smo krenuli ranim jutrom i prije podne stigli smo na Lanište, gdje smo se mjestili. Zatim smo obišli Šumariju Bosanski Petrovac i ovdašnje drvoprerađivače koji uzimaju robu od Unsko-sanskih šuma i drugih preduzeća šumarstva. Konkretno, posjetili smo preduzeće Asiks iz Bosanskog Petrovca koji preradu drveta vrše u jednoj modernoj pilani. Vidjeli smo gdje završava drvo iz naših šuma, šta je sve potrebno da se preradi drvo, oplemeni i dobije dodatne vrijednosti. Nadamo se da će ta industrija biti sve jača i snažnija. Evo, ovdje u Bosanskom Petrovcu vidjeli smo snažni privatnu inicijativu koja će, nadam se, biti sve bolja i bolja. Nama šumarima i preduzećima šumarstva je u interesu da imamo snažne kupca, finansijski jake, jer su oni sigurnost za šumarsku privredu.“ Izjavio je dekan Šumarskog fakulteta i vođa stručne ekskurzije Ahmet Lojo.   

Jasmin Grošić

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.