Poziv interesnim grupama Bos. Petrovac

Napisano od strane

Pozivaju se interesne grupe da prisustvuju javno konsultativno-informativnom sastanku na dan 13.12.2023. godine (srijeda) s početkom u 11 sati u prostorijama PŠ Bosanski Petrovac. Tema sastanka je unaprjeđenje saradnje ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa – interesne grupe.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.