PREDMET PRODAJE: Rabljena vozila i staro Š¾eljezo

Napisano od strane

Na osnovu člana 65. Statuta ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa i Rješenja Uprave ŠPD-a broj 021-1784-19/17 od 11.07.2018.godine, Uprava ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa objavljuje:

O G L A S
za javnu prodaju putem pismenih ponuda
I. PREDMET PRODAJE: Rabljena vozila i staro željezo
Oglas preuzmite OVDJE

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.